Navigeer

Ontslag

Wanneer mag je naar huis?

De behandelende geneesheer deelt je mee wanneer je het ziekenhuis mag verlaten. Bij vertrek geef je je ontslagfiche af aan het onthaal. Hiervoor vragen we je om een volgnummer op te halen via één van de kiosken. Nadien zal een medewerker van de dienst onthaal je gegevens nakijken en het ontslag administratief in orde brengen. De eindafrekening wordt later thuis toegestuurd.

Indien je zonder toelating van de arts je opname beëindigt, handel je op eigen verantwoordelijkheid. Je zal in dit geval gevraagd worden om een document te ondertekenen dat je het ziekenhuis ontslaat van alle aansprakelijkheid.

Medicijnen – informatie voor de huisarts

Bij ontslag ontvang je indien nodig de documenten met aanvullende gegevens betreffende medicatie, dieet, een ontslagbrief voor de huisarts, informatie voor thuiszorg, enz.

Vervoer

Indien je een ziekenwagen of taxi nodig hebt voor het vervoer naar huis, kan je dit vragen op de afdeling aan de verpleegkundigen. Gelieve er rekening mee te houden dit vervoer tijdig aan te vragen. De kosten voor dit vervoer naar huis, naar een rusthuis of naar een andere locatie zijn voor eigen rekening. Sommige ziekenfondsen betalen een tussenkomst voor dit vervoer. Voor de voorwaarden hieromtrent, contacteer tijdig het ziekenfonds.