Navigeer

De ziekenhuisfactuur

Wanneer ontvang je de factuur?

Per opname wordt een aparte factuur opgemaakt. De raadplegingen van de gefactureerde maand worden gegroepeerd en samen op één factuur vermeld. Het is dus mogelijk dat je van ons meerdere facturen in één maand ontvangt of dat je maar één factuur ontvangt, terwijl je toch meerdere keren verzorgd/behandeld werd in ons ziekenhuis. 

Je kan de factuur in principe verwachten begin van de 2de maand volgend op de verzorging of het ontslag uit het ziekenhuis (bv. bij een opname van 15 tot 20 april ontvang je de factuur begin juni).

Bij een langdurig verblijf in het ziekenhuis, wordt tussentijds een factuur opgemaakt.

Betaalvoorwaarden en betalingsmodaliteiten

De facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na verzenddatum.

Om geldig te zijn dient elk bezwaar ingediend te worden per aangetekend schrijven, binnen de 8 dagen na verzenddatum.

Betwistingen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement Hasselt, in toepassing van artikel 624 en ten tweede van het Gerechtelijk Wetboek.

Opgelet: gelieve bij betaling steeds de gestructureerde mededeling te vermelden zoals vermeld op het overschrijvingsformulier. Indien u geen gestructureerde mededeling meegeeft, kunnen wij jouw overschrijving niet verwerken en blijft uw boekingsstatus 'niet betaald'.