Navigeer

De ziekenhuisfactuur

Wanneer ontvang je de factuur?

Per opname wordt een aparte factuur opgemaakt. De raadplegingen van de gefactureerde maand worden gegroepeerd en samen op één factuur vermeld. Het is dus mogelijk dat je van ons meerdere facturen in één maand ontvangt of dat je maar één factuur ontvangt, terwijl je toch meerdere keren verzorgd/behandeld werd in ons ziekenhuis. 

Je kan de factuur in principe verwachten begin van de 2de maand volgend op de verzorging of het ontslag uit het ziekenhuis (bv. bij een opname van 15 tot 20 april ontvang je de factuur begin juni).

Bij een langdurig verblijf in het ziekenhuis, wordt tussentijds een factuur opgemaakt.

Betaalvoorwaarden en betalingsmodaliteiten

De facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na verzenddatum.

Om geldig te zijn dient elk bezwaar ingediend te worden per aangetekend schrijven, binnen de 8 dagen na verzenddatum.

Betwistingen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement Hasselt, in toepassing van artikel 624 en ten tweede van het Gerechtelijk Wetboek.

De betaalvoorwaarden

Opgelet: gelieve bij betaling steeds de gestructureerde mededeling te vermelden zoals vermeld op het overschrijvingsformulier. Indien u geen gestructureerde mededeling meegeeft, kunnen wij jouw overschrijving niet verwerken en blijft uw boekingsstatus 'niet betaald'.

Kamer Kosten

De kosten voor een individuele (privé) kamer of een gemeenschappelijk (tweepersoons)kamer vind je hier.

Rooming in
 

Forfaitaire kosten

Een ziekenhuis mag bij elke opname vier forfetaire bedragen factureren, ook al maak je geen gebruik van de aangerekende diensten. (bedragen juni 2021)

1. Forfait medische beeldvorming:
Als gewoon verzekerden betaal je 6,20 euro; heb je recht op de verhoogde tegemoetkoming 1,98 euro.

2. Forfait medische wachtdienst en technische verstrekkingen

Per opname betaal je een forfait van 16,40 euro voor alle technische verstrekkingen. Heb je recht op de verhoogde tegemoetkoming, dan betaal je hiervoor niets.

3. Forfait geneesmiddelen

Forfait per opname
Dit forfait wordt enkel aangerekend aan het ziekenfonds.

Forfait per opnamedag
Per verblijfsdag betaal je 0,62 euro voor terugbetaalbare geneesmiddelen. Dit bedrag is wettelijk bepaald en wordt aangerekend ook als je zulke geneesmiddelen niet hebt verbruikt.
Bij daghospitalisatie wordt dit forfait niet gefactureerd. Bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis bedraagt het 0,80 euro per dag

4. Forfait klinische biologie

Dit forfait bedraagt 7,44 euro voor gewoon verzekerden. Wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming betaalt niets.

Geen voorschotten

In dit ziekenhuis worden geen voorschotten gevraagd.
Enkel bij het plaatsen van een maagballon wordt vooraf € 900 gevraagd.  De behandelende arts bespreekt dit met de patiënt.