Navigeer

Praktische afspraken

Algemene afspraken en verwachtingen

 • We informeren je over een aantal praktische afspraken om je stage in ons ziekenhuis vlot te laten verlopen.
 • Algemene afspraken en verwachtingen.<
 • Deze maatregelen gelden voor alle stagiaires verpleegkunde en niet-verpleegkunde.
 • De eerste dag word je verwacht om 09u00 in de inkomhal van het ziekenhuis. De introductieverantwoordelijke wacht jou daar op. Er wordt een introductiemoment en een rondleiding voorzien. Je wordt rond 11u00 op de afdeling verwacht.<

Uitzonderingen

 • Spoedgevallen: je stage start om 06u30 op de afdeling, daarna word je verwacht om 09u00 in de inkomhal samen met de andere studenten
 • Er kunnen andere afspraken gemaakt worden met de stagebegeleidster van de afdeling waar je staat, dit valt onder de verantwoordelijkheid van de stagebegeleidster. Je wordt steeds verwacht in de inkomhal om 09u00 samen met de andere studenten.

Hygiëne en veiligheid

 • We willen als ziekenhuis op een neutrale en uniforme manier naar onze patiënten toe profileren . Dit betekent dat alle persoonlijke onderscheidingsmiddelen die dit neutraliteitsprincipe in het gedrang brengen, in de kleedkamers dienen achtergelaten te worden. Het gaat hier o.a. om hoofddeksels, zichtbare piercing (met uitzondering van oorbellen), sjaals, … Dit geldt ook voor stagiaires die niet in onmiddellijk contact staan met de patiënten.
 • Het dragen van juwelen of horloges aan armen en handen is niet toegelaten.  Nagels zijn kort en verzorgd, nagellak en valse nagels zijn uitgesloten.
 • Draag gepaste gesloten schoenen.
 • De haren zijn netjes.  Lang haar wordt opgestoken of bijeengebonden gedragen.
 • Technieken voor het wassen en ontsmetten van de handen dienen gekend te zijn.
 • Een goede persoonlijke hygiëne draagt bij aan de hygiëne en infectiepreventie in het ziekenhuis en beschermt ook de medewerker tegen infecties.
 • Studenten dragen een net verzorgd uniform. Deze beroepskleding moet op 60° gewassen worden.

Roken

 • In het ziekenhuis geldt een algemeen rookverbod.  Er is een rokerscabine aan de personeelsingang van het ziekenhuis.  Er is  één belangrijke  regel : we roken niet in uniform.

Ziekte

 • Bij ziekte breng je steeds de afdeling op de hoogte voor aanvang van de stage- dag.  Ook de school en de stagebegeleiding dienen op de hoogte gebracht te worden.  In te halen stage dagen of –uren worden besproken met de stagebegeleiding in samenspraak met de hoofdverpleegkundige.  Het attest van ziekte breng je in de school binnen.

Diefstal

 • De eerste boodschap is preventie.  Laat geen persoonlijke spullen onbewaakt achter.  Breng geen waardevolle voorwerpen mee, sluit je kastje af.  Diefstal meld je steeds aan de verantwoordelijke van de afdeling.

Arbeidsongeval

 • Wanneer je bij een ongeval in het ziekenhuis of op weg naar het ziekenhuis een fysiek letsel hebt opgelopen, verwittig je de verantwoordelijke verpleegkundige en meld je je aan op de dienst spoedgevallen met je ongevallenaangifteformulier en sis-kaart.  Een prikongeval ben je verplicht  te melden en volg je de procedure van het ziekenhuis.  Je verwittigt de school en bezorgt hen de nodige documenten.