Navigeer

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon (Lise Vaes) staat in voor de psychosociale risico's/knelpunten op het werk.
Zij biedt een luisterend oor aan en kan helpen bij het zoeken naar een oplossing bij interne moeilijkheden op het werk.
Zij is gebonden aan het beroepsgeheim, waardoor een gesprek strikt vertrouwelijk is. Alleen in samenspraak met de student die het initiatief neemt, wordt er actie genomen of tussengekomen.

Je kan haar contacteren via: lise.vaes@sfz.be