Navigeer

Social Media

Sociale media zijn niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij. Ook SFZ is actief op sociale media.
Door de interactiviteit met onze doelgroepen kan communicatie echte conversatie worden. 
SFZ is momenteel actief op Facebook, LinkedIn en Instagram.

Daarnaast werken we via sociale media aan ons imago als organisatie naar patiënten, ons zorgnetwerk, toekomstige werknemers, stakeholders … .
Sociale media bieden de mogelijkheid om te laten zien dat jullie als medewerkers trots zijn op jullie werk en ondersteunen zo het positieve imago van SFZ. 

Wees echter bewust dat je als ambassadeur van SFZ wordt beschouwd en je gedrag op social media ook het imago van de organisatie (onbewust) kan schaden. Met gezond verstand kom je al een heel eind. Daarnaast  geven we onze medewerkers graag nog volgende richtlijnen mee in het gebruik van social media.

See you online ;)

Richtlijnen

Respect

o SFZ vermeldt in de organisatiemissie respectvol gedrag als basishouding. Ook online gelden sociale
   omgangsvormen. Reageer dus gepast en beleefd in online gesprekken. Maak geen onrespectvolle
   opmerkingen over patiënten, collega’s, verantwoordelijken, … 

o Beleefd betekent ook dat je spel-, schrijf- en stijlregels naleeft.

o Vertel niets waar je later misschien spijt van krijgt – reageer niet onmiddellijk in een opwelling.
   Problemen bespreek je beter rechtstreeks met betrokkenen.

o Stel jezelf de vraag of je hetgeen je op social media zet en de manier waarop je het verwoordt,
   ook zou durven zeggen in een volle zaal of in een face-to-face gesprek.
 

Beroepsgeheim

o Het beroepsgeheim geldt vanzelfsprekend ook op sociale media, ook al scherm je je privacy af. 

o Vermeld geen vertrouwelijke informatie vanuit je functie.

o Deel geen gegevens of lever geen commentaar over patiënten.

o Let op: ‘anoniem’ betekent niet hetzelfde als ‘niet-herleidbaar tot individuele patiënten’.
   Ook als de naam van de betrokkene niet wordt gebruikt, betekent dit niet dat anderen niet kunnen
   achterhalen over wie je een opmerking maakt.

o Wees voorzichtig met (reageren op) patiënten die zelf persoonlijke info openbaar maken.

Spreek voor jezelf!

o Maak altijd duidelijk dat je spreekt in eigen naam. Alles wat je plaatst en zegt dat het imago van
   SFZ schaadt of niet strookt met onze waarden en normen, gebeurt op eigen verantwoordelijkheid.

o Woordvoering in naam van SFZ gebeurt enkel door personeelsleden die door SFZ zijn aangeduid
   als woordvoerders. Dit kan de communicatiedienst zijn of personen die in specifieke situaties
   hiervoor worden aangeduid door SFZ. 

o SFZ kan negatief in het nieuws komen door ongepaste berichten van eigen medewerkers die kunnen
   leiden tot controverse op sociale media. Wees bewust dat, ook al ben je geen woordvoerder van SFZ,
   je er wel mee wordt geassocieerd. Hierdoor word je door patiënten of journalisten wel 
   beschouwd als een vertegenwoordiger van SFZ.
 

Werk of privé?

o Besef dat afhankelijk van je instellingen bepaalde info op je profiel al dan niet toegankelijk is voor anderen
   zo kan een bericht mogelijk verder verspreid worden dan je lief is.

o Probeer werk en privé gescheiden te houden door bijvoorbeeld verschillende groepen te hanteren op je profiel.
   Plaats je berichten in aangepaste groepen.

o Wet- en regelgeving is ook van toepassing op sociale media. 

o Denk maar aan bijvoorbeeld beeld-, auteurs- en citaatrecht.
 

Social media on the job?

o Tijdens je werk concentreer je je op het werk en check je geen privé-gerelateerde social media.

o Plaats geen persoonlijke zaken tijdens het werk. Wees je ervan bewust dat de tijden waarop je
   berichten plaatst, door iedereen kunnen worden gezien.

o Wees bewust dat berichten die je plaatst, kunnen gezien worden door je collega’s ook al ben je
   niet rechtstreeks met hen bevriend 
 

Reageren of niet?

o Ook als je geen officiële beheerder bent, ben je een belangrijke schakel in het opvolgen
    van social media.
    - Als je complimenten leest, dan horen we dat graag!
    - Lees je kritiek, dan horen we dit minder graag ;-)
      maar meld dit ook aan degenen die er belang bij hebben.
      Indien je hierop wil reageren, blijf dan positief en constructief en start geen discussie die oneindig is … .
 

Patiënten bevriend op FB?

o Met sommige patiënten bouw je een goede band op. Toch dien je ook online, net als in de ‘echte wereld’,
   je werk en privé gescheiden te houden. Enkel zo kan je een professionele relatie waarborgen.

o Bevriend worden met patiënten op FB of andere platformen kan dus niet! 
   Denk hierbij ook om je eigen privacy.
 

Misbruik

o De richtlijnen die we hanteren voor het gebruik van sociale media zijn terug te vinden in het arbeidsreglement. 

o Deze richtlijnen zijn besproken met alle betrokken partijen binnen de organisatie (directie, ondernemingsraad, …)
   en zijn dus bindend. We verwachten van iedereen die verbonden is met SFZ dat ze zich houden aan 
   deze spelregels. 

o Overtredingen dienen gemeld te worden en gepaste actie zal ondernomen worden indien dit nodig wordt
   geacht. 
 

Zelf bijdragen?

o SFZ gebruikt sociale media om mensen te informeren, te betrekken, te sensibiliseren en te activeren. 
   Wil je hieraan bijdragen door onze boodschappen te delen: graag! 
   Je vindt ons terug op: Facebook, LinkedIn en Instagram