Navigeer

Welkom

De directie en de medewerkers van het Sint-Franciscusziekenhuis heten je van harte welkom.

Patiënten, familieleden, directie, geneesheren, het afdelingshoofd en collega’s hebben je nodig.  Al de nieuwe ervaringen in de komende dagen zullen een aanpassing vragen:  je zal nieuwe (hoofd)verpleegkundigen en ziekenhuismedewerkers ontmoeten, nieuwe taken en attitudes aanleren.  Je wordt opgenomen in een grote organisatie: het Sint-Franciscusziekenhuis.

Beleid en strategie

Het Sint-Franciscusziekenhuis kiest doelbewust voor het leveren van excellente, specialistische basiszorg.
We willen in een kleiner ziekenhuis uitblinken in kwalitatieve zorg met aandacht voor de veiligheid van de patiënt. Deze doelstelling formuleren we in onze missie en visie.

Bovendien maken we gebruik van de beschikbare (beleids)informatie om ons op dit doel te richten en bij te sturen waar nodig. Alle diensten in het ziekenhuis richten zich op het verlenen van deze zorg, bv. door het werken met jaarlijkse beleidsplannen.

Dit streven naar kwalitatieve en veilige zorg willen we ook laten toetsen door externe organisaties zoals het NIAZ.

Organogram

organogram