Navigeer

Welkom

De directie en de medewerkers van het Sint-Franciscusziekenhuis heten je van harte welkom.

Patiënten, familieleden, directie, geneesheren, het afdelingshoofd en collega’s hebben je nodig.  Al de nieuwe ervaringen in de komende dagen zullen een aanpassing vragen:  je zal nieuwe (hoofd)verpleegkundigen en ziekenhuismedewerkers ontmoeten, nieuwe taken en attitudes aanleren.  Je wordt opgenomen in een grote organisatie: het Sint-Franciscusziekenhuis.