Navigeer

Geschiedenis

Het Sint-Franciscusziekenhuis werd door de congregatie van de Grauwzusters van Zoutleeuw opgericht op 20 oktober 1925 op vraag van de overste van de Franciscanen van Heusden–Zolder, ten behoeve van de mijnbevolking. Vandaar ook de naam 'Gasthuis Sint–Franciskus'.

De werken begonnen in 1927 en het gasthuis telde toen een dertigtal bedden.

In verschillende fasen werd het uitgebreid :

  • 1928: operatiezaal, apotheek, washuis
  • 1932: radiodiagnose zaal
  • 1941: zaal van 30 bedden, verloskamer
  • 1952: materniteit
  • 1957: dienst inwendige ziekten
  • 1967: pediatrie

De naam werd veranderd naar Sint-Franciskuskliniek.

De noodzaak tot aanpassing van medische en technologische ontwikkelingen en de uitbouw van meer gespecialiseerde afdelingen drong zich op.

Op 19 december 1973 verklaarde de heer De Saeger, minister van Volksgezondheid en Gezin, zich principieel akkoord om het bestaande ziekenhuis uit te breiden met 60 rust- en verzorgingsbedden en 24 bedden revalidatie. De slechte staat van de oude kliniek, ten gevolge van mijnverzakkingen dwarsboomde deze plannen.

Op 20 mei 1975 kreeg men het akkoord van de heer Vandekerckhove om het bestaande ziekenhuis te vervangen door een nieuw met een totaal van 224 bedden: 60 bedden heelkunde, 30 bedden inwendige ziekten, 30 bedden pediatrie, 20 bedden materniteit, 60 rust- en verzorgingsbedden en 24 bedden revalidatie.

Een koninklijk besluit, dat bepaalde dat het beddenbestand van 1 juli 1982 niet mocht overschreden worden (150 in dit geval), trok opnieuw een streep door deze plannen.
Bijgevolg werd het beddenbestand van het acute ziekenhuis: 60 bedden heelkunde, 30 bedden geneeskunde, 16 bedden pediatrie, 20 bedden materniteit en 24 bedden revalidatie.

SFZ Vroeger 1
SFZ Vroeger 2
SFZ Vroeger 3

Het nieuwe ziekenhuis werd in gebruik genomen op 25 september 1985.

In 1990, na de fusie met de Sint-Annakliniek van Beringen zag het beddenbestand er als volgt uit: 58 bedden heelkunde, 58 bedden geneeskunde, 48 bedden geriatrie, 20 bedden materniteit, 16 bedden pediatrie en 30 bedden psychiatrie, 230 bedden in totaal.

Vanaf 1 oktober 1993 werd er gestart met een eerste afdeling daghospitalisatie van 9 bedden en 4 zetels voor ambulante behandeling van patiënten. Deze dienst werd in de loop der tijd uitgebreid tot 31 plaatsen.

Tegelijkertijd werd in samenwerking met de dienst 100 en de brandweer gestart met de Mobiele Urgentie Groep (MUG), om bij hoogdringendheid vanuit het ziekenhuis een permanentie te voorzien van een verpleegkundige en geneesheer-specialist, die op de plaats van het ongeluk de eerste dringende medische zorg konden verlenen. Deze MUG-functie werd vanaf 2002 erkend samen met 6 andere diensten in de provincie.

Door de doorvoering van de reconversie vanaf 1 januari 1994, is op de afdeling pediatrie 1 bed afgebouwd en kwam het totaal aantal bedden voor het ziekenhuis op 229.

In 1999 behaalt het Sint-Franciskusziekenhuis de Intramuros-prijs voor het meest patiëntvriendelijke ziekenhuis.

Begin 2000 werd een volledig nieuw medisch centrum (polikliniek) te Beringen in gebruik genomen.

Op 1 januari 2001 werd de  Christelijk Algemeen Ziekenhuis Midden-Limburg opgericht en werden de activiteiten van zowel het Sint-Franciskusziekenhuis als die van het Salvator- Sint-Ursulaziekenhuis ingebracht in deze nieuwe VZW. Hoewel het initieel de bedoeling was om beide ziekenhuizen te laten opgaan in 1 nieuw fusieziekenhuis werd er toch voor gekozen om de autonomie en erkenning van beide ziekenhuizen afzonderlijk te behouden.

In 2005 wordt het zorgstrategisch plan van het ziekenhuis door de Vlaamse overheid goedgekeurd. Dit plan gaat uit van de doelstelling om de functie van het ziekenhuis als acuut basisziekenhuis in de regio van West-Limburg verder uit te bouwen. In dit plan is een uitbreiding en grondige renovatie van het ziekenhuis voorzien.
In datzelfde jaar werd gestart met een aantal dringende verbouwings- en uitbreidingswerken.

In 2008 keurde het VIPA het eerste bouwdossier goed, dat kadert binnen het zorgstrategisch plan.
Dit project, dat gaat over ca. 24.000.000 euro aan investeringen, bevat volgende onderdelen: uitbouw nieuwe vleugels: nieuwe en zeer ruime polikliniek, geriatrisch dagziekenhuis, afdeling geriatrie, labo, 2 nieuwe OK-zalen, sterilisatie en nachtverblijven voor inslapende artsen.
Verbouwing bestaande ziekenhuis: dagziekenhuis, pediatrie, 3 bestaande OK-zalen en recovery.
De betreffende werken zijn gestart in 2008 en liepen tot 2011.

In 2008 kon het ziekenhuis 21 bijkomende D-bedden verwerven die in juni 2009 werden omgezet in 15 A-bedden. Hierdoor kon de PAAZ-afdeling uitgebouwd worden tot een volwaardige afdeling van 45 bedden en plaatsen.

In 2008 werd eveneens een kaderovereenkomst met zowel het Virga Jesseziekenhuis als het Ziekenhuis Salvator - Sint-Ursula ondertekend. Deze overeenkomst verankert de medisch-strategische samenwerking tussen ons ziekenhuis en beide ziekenhuizen.

Anno 2010 vond een defusie plaats waarbij het SFZ op zich kwam te staan als vzw Sint-Franciskusziekenhuis.

Anno 2014 werden bijkomend 24 C-bedden voor de afdeling kortverblijf geopend.

In januari 2017 vond de officiële inhuldiging van het MRI-toestel in het Sint-Franciskusziekenhuis plaats. De burgemeester van Heusden-Zolder Borremans, de burgemeester van Beringen Webers en burgemeester Yzermans van Houthalen-Helchteren knipten samen het lint.
In 2017 werd ook de officiële naam van het ziekenhuis grammaticaal juist gepubliceerd in het staatsblad als 'Sint-Franciscusziekenhuis'.

In 2017 behaalt het SFZ als tweede ziekenhuis in Limburg de NIAZ-accreditatie.