Navigeer

Overzicht erkenningen

De Vlaamse Overheid is bevoegd voor het toekennen van erkenningen aan de Vlaamse ziekenhuizen. Dergelijke erkenning beschrijft welke activiteiten het ziekenhuis mag uitvoeren en voor hoeveel patiënten. De Vlaamse Overheid erkent ziekenhuisbedden, functies, medisch-technische diensten en zorgprogramma’s. Daarnaast kunnen ook door de federale overheid of het RIZIV specifieke erkenningen worden toegekend voor projecten of de terugbetaalbaarheid van specifieke ingrepen of behandelingen.

Het Sint-Franciscusziekenhuis heeft op dit moment volgende erkenningen:

  • 82 bedden voor heelkundige behandeling
  • 58 bedden voor geneeskundige behandeling
  • 48 bedden voor geriatrische patiënten
  • 20 bedden voor materniteit en verloskwartier
  • 15 bedden voor kinderen – en jeugdgeneeskunde
  • 9 bedden voor intensieve zorg
  • 35 bedden voor opname van patiënten met psychiatrische aandoeningen
  • 8 bedden voor dagbehandeling van psychiatrische aandoeningen
  • 2 bedden voor nachtbehandeling van psychiatrische aandoeningen

Naast de bovenstaande 268 erkende bedden zijn er erkenningen voor verschillende functies en medisch-technische diensten in het ziekenhuis en enkele specifieke zorgprogramma’s.

 

Functies:

Ziekenhuisapotheek, dagziekenhuis (chirurgisch en niet-chirurgisch), Mobiele Urgentie Groep (MUG), palliatieve zorg, gespecialiseerde spoedgevallen, lokale neonatale zorg, intensieve zorgen en donorcoördinator.

 

Medisch-technische diensten:

Labo, medische beeldvorming, CT-scan en NMR.

 

Zorgprogramma’s:

Cardiale pathologie, oncologische basiszorg, geriatrie en kinderen.

Meer gedetailleerde informatie over de geldende erkenningen van het Sint-Franciscusziekenhuis kan u vinden op de website www.zorg-en-gezondheid.be

Laatste update: 16 juni 2020, gebaseerd op gegevens van de Vlaamse Overheid