Navigeer

Kerncijfers

SFZ in cijfers anno 2018

In het Sint-Franciscusziekenhuis staan een team medewerkers en artsen binnen diverse medische specialismen borg voor een kwaliteitsvolle zorgverlening.


Medewerkers

 • 720 medewerkers 
 • 63% verplegend, 18% administratief, 7% loontrekkend, 10% paramedisch en 2% andere
 • 82% vrouwen en 18% mannen
 • Gemiddelde leeftijd: 40 jaar
 • Gemiddelde organisatie-anciënniteit: 12 jaar
   

      Activiteitengegevens in een notendop

 • 73.431 ligdagen
 • 894 bevallingen (900 geboorten)
 • 26.405 contacten op spoedgevallen
 • 1.205 MUG-interventies
 • 101.449 onderzoeken medische beeldvorming
 • 15.370 ingrepen operatiekwartier (8.910 onder algemene narcose)


Financiële cijfers in een notendop:

 • +/-  90.201.948 euro totale omzet
 • +/-  6.730.000 euro cashflow
 • +/- 114.124.000 euro balanstotaal waarvan 73.402.066 euro vaste activa (infrastructuur en uitrusting medisch en niet medisch)