Navigeer

Missie van het Sint-Franciscusziekenhuis

SFZ   zorg aan jouw zijde!

SFZ   ziekenhuis aan jouw zijde omdat zorg teamwork is

SFZ   kiest steeds het beste voor de patiënt, alsof het voor zichzelf is en
        kijkt daarbij naar zijn/haar omgeving en context

SFZ   biedt zorg in teamverband en staat dichtbij de patiënt

Zorg aan de zijde van PATIENTEN

 • Wij hebben de opdracht, als ziekenhuis met sterke Christelijke wortels,
  in respect voor de unieke en totale mens doeltreffende zorg te verlenen
  in een houding van naastenliefde, solidariteit en hoop.
 • Wij staan open voor iedereen, ongeacht sociale afkomst, levensovertuiging en nationaliteit.
  We kiezen voor een sterke inbedding in onze voormalige mijngemeente.
 • Wij verstrekken aan onze patiënten, effectieve, kwaliteitsvolle, optimale zorg en aandacht.
 • Samen met het brede net van zorgverleners en zorgvoorzieningen
  gaan we op pad met de patiënt, zijn familie of de vertrouwenspersoon.
  Patiëntenparticipatie staat hierbij centraal!

Zorg aan de zijde van PARTNERS

 • Als lokaal en regionaal ziekenhuis verzekeren wij een goede toegankelijkheid
  met een maximaal aanbod van algemene zorgopdrachten en
  een gericht aanbod van gespecialiseerde zorgopdrachten.
 • Als sterke en evenwaardige partner in een netwerk en andere samenwerkingsverbanden
  verzekeren we de toegangspoort van onze patiënten naar de best mogelijke zorg
  waarbij op een veilige en correcte manier verwezen en terug verwezen wordt
  voor verdere opvolging of nazorg.

Zorg aan de zijde van PERSONEEL

 • Onze medewerkers en artsen dragen bij tot de verwezenlijking van de doelstellingen van het ziekenhuis.
 • Wij bieden onze medewerkers en artsen een motiverend klimaat
  waar ruimte is voor multidisciplinaire samenwerking
  in een geest van open communicatie en overleg.
 • Wij bieden aan onze medewerkers en artsen kansen tot zelfontplooiing
  en integratie binnen de contouren van een sterk netwerk.
 • Onze medewerkers en artsen zijn vriendelijk, inlevend, professioneel, samenwerkend (VIPS) en respectvol.
 • Al onze medewerkers en artsen zijn belangrijk en evenwaardig, ongeacht hun functie.