Navigeer

Kernwaarden van het SFZ

vips

 

Uit de missie van het SFZ werden 4 kernwaarden voor het Sint-Franciscusziekenhuis gedistilleerd.

Vriendelijk – Inlevend – Professioneel – Samenwerkend.

Kortweg, VIPS. De 4 windstreken van ons waardenkompas. Ze geven richting aan ons dagelijks doen en laten in het SFZ zodat we ons allen VIPS voelen.

Vriendelijk

 

We staan 'aan jouw zijde'. We luisteren actief, zijn hoffelijk en beleefd en respectvol.

We behandelen iedereen met waardigheid en respect. We doen recht aan de zienswijzen en keuzen van de patiënt en zijn familie. Kennis, waarden, geloof en culturele achtergrond van de patiënt en zijn familie worden geïntegreerd in de zorgplanning- en verlening.

 

Inlevend

 

We maken tijd voor elke patiënt, elke bezoeker, elke collega. Hun goed voelen is onze zorg. We erkennen de patiënt en zijn familie als partner in alles wat we doen. We moedigen hen aan om te participeren in de zorg en besluitvorming in de mate waarin zij dit wensen en ondersteunen hen daarbij.

 

Professioneel

 

We voeren onze job deskundig en integer uit.  

We zijn ondernemend en wachten niet alleen maar op een opdracht. We nemen ook zelf initiatief. We nemen onze verantwoordelijkheid en doen wat nodig is, als een 'goede huisvader'.

We zorgen mee voor een veilige omgeving in al zijn aspecten.

We verstrekken volledige en onbevooroordeelde informatie op een positieve en passende manier. We bezorgen onze patiënten en hun familie tijdig volledige en accurate informatie waardoor zij effectief kunnen participeren in de zorg en besluitvorming.

 

Samenwerkend

 

Omdat zorg teamwork is! We bieden zorg in teamverband en staan dichtbij de patiënt en onze collega's. Collegiaal staan we sterk. We slaan de handen in elkaar, ook met de patiënt en zijn familie, vanuit een open dialoog. We luisteren met respect naar de ander en respecteren onze afspraken.  

We werken actief samen met anderen, zowel binnen als buiten onze afdeling, expertise of organisatie. Dat komt de samenwerkingsverbanden binnen en buiten het ziekenhuis alleen maar ten goede.