Navigeer

Organogram

Contactpersonen per departement

Departement algemene directie

Naam

Functie

Telefoon

E-mail

Nele Sneyers Algemeen directeur 011 71 54 01 nele.sneyers@sfz.be
Sofie Ceuppens Directieassistente 011 71 54 17 directiesecretariaat@sfz.be
Linda Kelchtermans Directieassistente 011 71 54 18 directiesecretariaat@sfz.be
Vicky Draelants Beleidscoördinator algemene directie 011 71 54 16 vicky.draelants@sfz.be
Lana Tofec

Kwaliteitscoördinator en
beleidscoördinator medische directie

011 71 54 14 lana.tofec@sfz.be
Willy Winderickx Preventieadviseur 011 71 55 16 willy.winderickx@sfz.be
Els Houbrechts

Informatieveiligheidsconsulent
Data protection Officer

011 71 57 88 dpo@sfz.be
Cindy Smolders Hoofdapotheker 011 71 50 65 cindy.smolders@sfz.be
Kristof Reekmans Diensthoofd IT 011 71 50 25 kristof.reekmans@sfz.be


 

Medisch departement

Naam

Functie

Telefoon

E-mail

dr. Steven Pans Medisch directeur  011 71 54 07 steven.pans@sfz.be
dr. Guy Van Goethem Arts-ziekenhuishygiënist 011 71 59 61 guy.vangoethem@sfz.be
Apr. Dries Coenen Diensthoofd klinisch labo 011 71 59 60 dries.coenen@sfz.be
Wendy De Bruecker Diensthoofd labo 011 71 59 62 wendy.debruecker@sfz.be
Joke Tack Diensthoofd MZG 011 71 54 98 joke.tack@sfz.be
Lana Tofec Kwaliteitscoördinator en
beleidscoördinator medische directie
011 71 54 14 lana.tofec@sfz.be


 

Verpleegkundig - paramedisch departement

Naam

Functie

Telefoon

E-mail

Jeroen Ruysen Verpleegkundig & paramedisch directeur  011 71 54 10 jeroen.ruysen@sfz.be
Frank Fincken Zorgmanager 011 71 54 31 frank.fincken@sfz.be
Katrien Moors Zorgmanager 011 71 54 11 katrien.moors@sfz.be
Bert Appermans Zorgcoördinator 011 71 54 09  bert.appermans@sfz.be
Eline Bosmans Verpleegkundig ziekenhuishygiënist 011 71 54 13 eline.bosmans@sfz.be
Dirk Deferm Diensthoofd patiëntenbegeleiding 011 71 54 84 dirk.deferm@sfz.be
Edith Voortmans Diensthoofd revalidatie 011 71 55 50 edith.voortmans@sfz.be
       

 
 

Financieel en administratief departement

Naam

Functie

Telefoon

E-mail

Rutger Buntinx Financieel
& administratief directeur
011 71 54 02 rutger.buntinx@sfz.be
Bert Put Stafmedewerker financiële directie 011 71 54 20 bert.put@sfz.be
Christophe Snoeks Stafmedewerker aankoop 011 71 54 19 christophe.snoeks@sfz.be
Petra Nelles Diensthoofd boekhouding 011 71 54 56 petra.nelles@sfz.be


 

Human Resources & Communicatie departement

Naam

Functie

Telefoon

E-mail

Kristien Elsen Human Resources
& communicatie directeur
011 71 54 04 kristien.elsen@sfz.be
Emilie Bergen Stafmedewerker Human Resources 011 71 54 60 emilie.bergen@sfz.be
Ilse Luypaerts Stafmedewerker communicatie - PERS 011 71 54 15 ilse.luypaerts@sfz.be


 

Departement infrastructuur en facilitaire diensten

Naam

Functie

Telefoon

E-mail

Peter Brouwers Directeur infrastructuur
& facilitaire diensten
011 71 54 03 peter.brouwers@sfz.be
Wim Pluymers  Stafmedewerker gebouwenbeheer en capaciteitsmanagement 011 71 50 20 wim.pluymers@sfz.be
Dominick Vanderhallen Coördinator technische dienst 011 71 50 22 dominick.vanderhallen@sfz.be
Gert Huber Diensthoofd voeding 011 71 50 90 gert.huber@sfz.be


 

Ombudsdienst

Naam

Functie

Telefoon

E-mail

Ann Dreesen Ombudsdienst 011 71 54 35 ombudsdienst@sfz.be