Navigeer

Werking Ombudsdienst

Een bezoek of verblijf in het ziekenhuis kan allerlei vragen en bekommernissen oproepen. De ziekenhuismedewerkers doen hun best om een kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening te bieden. Dit neemt niet weg dat zaken anders kunnen verlopen dan verwacht. Spreek er in eerste instantie over met de betrokken medewerker, zodat bepaalde problemen of misverstanden zo snel mogelijk kunnen worden opgelost.

Indien dit niet lukt, kan je eveneens bij de ombudsdienst terecht met jouw:

  •      klachten
  •      suggesties
  •      problemen waarvoor je zelf geen oplossing weet
  •      voor een vervelende ervaring tijdens je verblijf in dit ziekenhuis
  •      ...

 

Wat is de ombudsdienst, wie kan hierop beroep doen?

De ombudspersoon is de schakel tussen patiënten, hun familie en het ziekenhuis.
Hij draagt zorg voor een klantvriendelijke klachtenbehandeling. Jouw klacht, van welke aard dan ook, zal met respect voor de privacy, in alle neutraliteit, en zo snel mogelijk behandeld worden.Hoe wordt jouw klacht behandeld?

De ombudspersoon biedt je een luisterend oor en start, indien je  dit wenst, de klachtenprocedure op. Dit betekent dat de ombudspersoon, hetzij rechtstreeks, hetzij via de verantwoordelijke directie het probleem zal formuleren. Vervolgens word je bij voorkeur persoonlijk en zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.

 

Huishoudelijk reglement

Klachtenprocedure

Wat is een klacht?

Een klacht is een uiting van ongenoegen of vraag naar informatie of verduidelijking van een patiënt (individueel of in groep) met betrekking tot de hulpverlening. Vragen, bezorgdheden, klachten, opmerkingen, reacties, conflicten, meningsverschillen en andere dilemma’s vallen dus onder “klachten”. Het recht op een klacht staat omschreven in artikel 11 van de wet betreffende de rechten van de patiënt (22 augustus 2002). U kunt uw klacht rechtstreeks bij de betrokkene aankaarten of contact opnemen met de ombudsdienst.

 

Wat is een medisch incident ?

Een medisch ongeval of indicent  is een onbedoelde gebeurtenis die tot schade aan de patiënt heeft geleid, had kunnen leiden of (nog) zou kunnen leiden als gevolg van een medische handeling, een hospitalisatie of een medisch onderzoek. In dit verband worden ook termen als 'medisch incident', 'medische fout' of 'onbedoelde schade' gebruikt. De patiënt, zijn vertegenwoordiger of de nabestaanden kunnen hiervoor een 'medische klacht' indienen. U kunt een medisch incident rechtstreeks doorgeven aan de betrokkene of contact opnemen met de ombudsdienst. Ook gerechtelijke stappen of indiening bij het Fonds voor Medische Ongevallen zijn mogelijk.

  Heb je vragen of suggesties?
Heb je reacties of klachten?
Spreek erover .... met de betrokken medewerkers of met de ombudspersoon. Verbetersuggesties zijn steeds welkom!