Navigeer

Klachtenformulier (Medisch Incident)

(Medische) incidenten/klachten of suggesties kan je via onderstaand klachtenformulier aan de ombudsdienst bezorgen.

Gegevens patiënt
Gegevens melder
10 + 10 = Los deze simpele vraag op en typ het resultaat. B.v. voor 1+3, typ 4.