CORONAVIRUS COVID-19: Raadpleging-info

Coronavirus COVID-19 (update 30/11/2020):
Raadplegingen, onderzoeken, revalidaties en dagbehandelingen

 

Ook vandaag willen we aan jouw zijde blijven staan door kwaliteitsvolle en veilige zorg aan te bieden.
Dit betekent dat al onze raadplegingen, onderzoeken, revalidaties en dagbehandelingen zoveel als mogelijk doorgaan.
Indien je afspraak toch uitgesteld wordt, dan neemt de behandelend arts of een medewerker hiervoor contact met je op.
Stel je medische zorg dus zeker niet uit op eigen initiatief. Het is immers van belang voor je gezondheid dat je de nodige en zeker dringende zorgen tijdig krijgt. SFZ doet er alles aan om patiënten op een veilige manier te ontvangen.


Richtlijnen voor bij raadplegingen:

Je afspraak in SFZ voorbereiden:
Voor de raadpleging krijg je een vragenlijst toegestuurd in verband met COVID-19-symptomen via SMS.
Je vult deze vragenlijst ten laatste 48 uur voor de raadpleging in.

Aan de hand van de antwoorden krijg je een code.
Code groen: je kan je aanmelden voor de afspraak zoals gepland.
Code rood: je dient steeds de behandelend arts te verwittigen alvorens naar het ziekenhuis te komen.
Hij/zij beslist of de raadpleging, onderzoek of behandeling kan doorgaan met de nodige veiligheidsmaatregelen of zal uitgesteld worden.

Indien je niet in de mogelijkheid bent om de vragenlijst digitaal in te vullen, dan kan je hulp vragen aan onthaalmedewerker bij de inschrijving.

Naar SFZ komen:
We vragen je om steeds alleen te komen voor een raadpleging, onderzoek, revalidatie,behandeling of een hulpvraag op de dienst spoedgevallen.
Begeleiders zijn momenteel niet toegelaten. Zij wachten buiten het ziekenhuis (bijvoorbeeld in de auto).

We maken hierop de volgende uitzonderingen:
Patiënten met een fysieke of mentale beperking mogen vergezeld worden door 1 gezonde, meerderjarige begeleider.
Kinderen tot 18 jaar, mogen begeleid worden door 1 gezonde ouder (of 1 gezonde meerderjarige persoon).
Andere familieleden (bijvoorbeeld broers of zussen) kunnen niet meekomen.

De partner van een patiënte die naar de raadpleging voor zwangeren komt, mag aanwezig zijn tijdens de raadpleging. De partner wacht buiten het ziekenhuis voor de raadpleging (bijvoorbeeld in de wagen).
Wanneer de patiënte binnengeroepen wordt, kan zij haar partner verwittigen (met een SMS of telefoontje) met het nummer van de raadplegingruimte.
Er is geen begeleiding toegestaan bij prenatale controle of CTG (monitoring) door de vroedvrouw vermits in deze kleine onderzoeksruimte geen afstand mogelijk is.  
De zwangere die bij de vroedvrouw komt voor een eerste zwangerschapsraadpleging, mag wel vergezeld worden door haar partner. Deze raadpleging vindt plaats in een grotere ruimte.
Tijdens een raadpleging gynaecologie omwille van een andere redenen dan zwangerschapsopvolging, is geen partner toegelaten.
 

Tijdens de afspraak in SFZ vragen we om:

De handen te ontsmetten bij aankomst in het ziekenhuis.

Steeds een mondmasker te dragen:

  • Breng je eigen mondmasker mee.
  • Draag STEEDS het mondmasker vanaf het betreden en gedurende je hele aanwezigheid in het ziekenhuis.

Afstand te houden:

  • Hou steeds 1,5 meter afstand van elkaar.
  • In wachtzones kan je enkel plaatsnemen op de niet afgeplakte stoelen.

De verblijfstijd in de wachtzones te beperken:

  • We vragen je om op tijd te komen, niet te vroeg en niet te laat. 
  • Indien je met de auto komt, vragen we jou om zo lang mogelijk in de auto te wachten.

Na de raadpleging vertrek je onmiddellijk weer naar huis.