Navigeer

Patiëntenverenigingen

Het SFZ drukte door middel van een intentieverklaring het voornemen uit om in het kader van het project Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis ZOPP-Limburg/Hospilim+ de structurele samenwerking met patiëntenverenigingen te zullen bevorderen. ZOPP betekent ZelfhulpOndersteuning en PatiëntenParticipatie

ZOPP-Limburg is een samenwerkingsinitiatief tussen het Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP)
en Trefpunt Zelfhulp VZW.

 • patiëntenverenigingen in Limburg te informeren over de samenwerkingsmogelijkheden met het ziekenhuis en hen te ondersteunen bij de uitwerking en de uitvoering van hun specifieke samenwerkingsproject;
 • enkel patiëntenverenigingen met een ernstige en regelmatige werking tot de samenwerking toe te laten;
 • het ziekenhuis en zijn “zelfhulpverantwoordelijke(n)” de nodige algemene en specifieke informatie en inzichten te verschaffen over de werking en het activiteitenaanbod van patiëntenverenigingen in Limburg.
Enkele vaak gecontacteerde zelfhulpgroepen: Similes, stomazorg, Kom op tegen Kanker, Vlaamse kankerligia, ...
 • Veel voorkomende contacten worden gelegd, onder begeleiding van sociale dienst

 • (011 71 54 43)

 • ALS-Liga België vzw  
  De ALS-Liga verleent steun aan mensen die op één of andere wijze betrokken zijn bij de ziekte en verschaft hen informatie via contactadressen, de nieuwsbrief en de jaarlijkse contactdag alle aspecten van de ziekte.
 • Vlaamse Liga NAH vzw
  De vzw verzamelt informatie- en kennis voor coma- en CVA-patiënten, hun familie, verzorgers en iedereen die op een of andere manier betrokken is bij de NAH-problematiek. Er zijn folders, boeken, brochures, een video en andere informatie ter beschikking.
 • CVA Limburg, Provinciale Zelfhulpgroep Voor Herseninfarctpatiënten
  De Limburgse zelfhulpgroep voor herseninfarctpatiënten staat niet enkel open voor de CVA-patiënten, doch eveneens voor hun partners en/of familieleden. De groep biedt hen de mogelijkheid om uit hun isolement te treden en elkaar steun te bieden. Tijdens de bijeenkomsten kan men ervaringen uitwisselen en zich beter informeren over behandelings- methoden en revalidatiemogelijkheden. Ook de gevolgen op emotioneel en sociaal vlak kunnen aan bod komen.
 • Praatcafes Dementie
  Het praatcafé dementie is een bijeenkomst voor personen met dementie en hun mantelzorgers.
 • Vlaamse Alzheimer Liga vzw
  De Vlaamse Alzheimer Liga is een aanspreekpunt voor personen met dementie, mantelzorgers en familiegroepen. U kunt gratis de infolijn van de Alzheimerliga bellen op 0800 15 225.
  • Praatgroep Dementie regio Beringen – Lummen
   Van, voor en door mantelzorgers en familieleden van personen met (jong) dementie. Contactpersoon Dhulst Myriam: 0473/30 93 32 of Vandeboer Manuela: 013/52 13 53.
 • Kom op tegen Kanker
  Als Vlaamse koepelorganisatie komt de 'Kom op tegen Kanker' op voor de belangen van de kankerpatiënt. Ze doet dit door psychologische en sociale opvang te bieden aan patiënten en hun familie. Bovendien organiseert deze instantie informatiecampagnes om deze ziekte te voorkomen en geeft ze steun aan wetenschappelijk onderzoek. Op hun website kan u gratis brochures downloaden over een hele reeks onderwerpen.
 • Stichting tegen Kanker
  De Stichting tegen Kanker zet zich ten volle in voor steun aan het wetenschappelijk onderzoek, de sociale dienstverlening en de gezondheidsvoorlichting. Op deze website wordt heel wat interessant nieuws gepubliceerd dat direct of indirect te maken heeft met de problematiek. Daarnaast kan u gratis brochures downloaden over een hele reeks onderwerpen.
 • Inloophuis voor mensen met kanker
  Alle (ex-)kankerpatiënten en hun naasten kunnen in het inloophuis in Hasselt terecht voor een gesprek met een vrijwilliger, of voor één van de groepsactiviteiten en gespreksavonden.
 • Inloophuis  voor chronisch zieken en hun naasten – De Kolibrie
  Het doel van De Kolibrie is om mensen in Noord-Limburg te ondersteunen die te maken krijgen met chronische ziekte (bv: oncologische patiënten of patiënten met dementie, etc.).
  Tel: 011/61 03 05.
  Adres: Markt 25 – 3990 Peer
  E-mail: info@inloophuisdekolibrie.be
 • Kleine Prins vzw (Kinderkankerfonds Limburg)
  Zij bieden ondersteuning aan families met jonge kankerpatiënten die problemen ondervinden op financieel en materieel vlak.
 • MS-Liga Vlaanderen
  De MS-Liga op zich is geen zelfhulpgroep, wel ondersteunt ze de plaatselijke zelfhulpgroepen en wil ze instaan voor de psychosociale begeleiding van personen met MS en hun familie d.m.v. een sociale dienst met professionele krachten (zie sociale diensten van de MS-Liga).
 • Vlaamse Parkinson Liga vzw
  De Liga behartigt en verdedigt de belangen van alle parkinsonpatiënten en hun naaste omgeving, en wil het psychische en sociale welzijn van de parkinsonpatiënt bevorderen. De Liga werkt met autonome regionale zelfhulpgroepen, verspreid over heel Vlaanderen. Zij organiseren maandelijkse of tweemaandelijkse bijeenkomsten. Daar kan men terecht voor contact met lotgenoten, een gezellige babbel of voor informatieve vergaderingen waar een gastspreker een thema komt toelichten dat verband houdt met de ziekte.
 • Stoma Ilco vzw
  Stoma Ilco is een zelfhulpgroep van, voor en door stomadragers. Stoma Ilco wil deze mensen opvangen, helpen en begeleiden om terug een zo normaal mogelijk leven te kunnen leiden. Op verzoek brengen lotgenoten een bezoek, thuis of in het ziekenhuis. Stoma Ilco geeft informatie en voorlichting over het dagelijks leven met een stoma en over de ontwikkelingen op dat gebied (partners, relaties, seksualiteit, zwangerschap, werk, sociale voorzieningen ...).
 • AA
  'Anonieme Alcoholisten' is een gemeenschap van mannen en vrouwen die hun ervaring, kracht en hoop met elkaar delen om hun gemeenschappelijk probleem op te lossen en anderen te helpen bij het herstel van hun alcoholisme. Het hoofddoel is nuchter te blijven en andere alcoholisten helpen nuchterheid te bereiken. AA functioneert via plaatselijke en regionale afdelingen die allen op zeer regelmatige tijdstippen bijeenkomsten organiseren.
 • SOS Nuchterheid vzw (SOSN)
  Bij de vzw SOS Nuchterheid staat in de allereerste plaats het individu centraal en niet de groep. Naast het houden van wekelijkse vergaderingen is er ook een 24/24 uur tele-opvang, een mailservice, website en een forum. Ook zijn er Individuele Zelfzorg Aanspreekpunten (IZZA) waar lotgenoten op bepaalde tijdstippen (of op afspraak) terechtkunnen.
 • Federatie Van Vlaamse Simileskringen vzw
  Similes is de familievereniging geestelijke gezondheid, een vereniging voor familieleden van personen met psychische problemen. Similes steunt gezinsleden in hun herstel- en verwerkingsproces via juiste informatie en met de kracht die uitgaat van de ontmoeting tussen lotgenoten.
 • Tele-onthaal Limburg
  Zit je ergens mee? Praat erover.
  Tel: 106. (24u/7dagen).
 • Wildgroei-vzwWildgroei is een patiëntenvereniging voor mensen met niet-goedaardige hematologische problemen. Deze lotgenotenvereniging biedt informatie aan die niet, of in onvoldoende mate aan bod komt via de gekende kanalen. De groep wil de onderlinge communicatie verbeteren door problemen te bespreken en ervaringen over het ziekteproces uit te wisselen. Indien gewenst kan dit onder begeleiding van professionele hulpverleners of door deskundigen.De groep is ook een schakel tussen de patiënten enerzijds en de deskundigen en professionelen anderzijds; dit door o.a. de onderlinge informatie-uitwisseling te bevorderen.
 • www.vzwrozerood.be
  VZW Rozerood is een Limburgse vereniging van en voor mensen met kanker en hun naasten. Rozerood  brengt lotgenoten en mensen die hen omringen samen. Het zijn ontmoetingsmomenten met activiteiten waarin aandacht voor elkaars verhalen.Je ontdekt dat je er niet alleen voor staat.