Navigeer

Patiëntenverenigingen

Het SFZ drukte door middel van een intentieverklaring het voornemen uit om in het kader van het project Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis ZOPP-Limburg/Hospilim+ de structurele samenwerking met patiëntenverenigingen te zullen bevorderen. ZOPP betekent ZelfhulpOndersteuning en PatiëntenParticipatie

ZOPP-Limburg is een samenwerkingsinitiatief tussen het Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP)
en Trefpunt Zelfhulp VZW.

 • patiëntenverenigingen in Limburg te informeren over de samenwerkingsmogelijkheden met het ziekenhuis en hen te ondersteunen bij de uitwerking en de uitvoering van hun specifieke samenwerkingsproject;
 • enkel patiëntenverenigingen met een ernstige en regelmatige werking tot de samenwerking toe te laten;
 • het ziekenhuis en zijn “zelfhulpverantwoordelijke(n)” de nodige algemene en specifieke informatie en inzichten te verschaffen over de werking en het activiteitenaanbod van patiëntenverenigingen in Limburg.
Enkele vaak gecontacteerde zelfhulpgroepen: Similes, stomazorg, Kom op tegen Kanker, Vlaamse kankerligia, ...
 • Veel voorkomende contacten worden gelegd, onder begeleiding van sociale dienst
  (011 71 54 43)

 • AA:
  'Anonieme Alcoholisten' is een gemeenschap van mannen en vrouwen die hun ervaring, kracht en hoop met elkaar delen om hun gemeenschappelijk probleem op te lossen en anderen te helpen bij het herstel van hun alcoholisme. Het hoofddoel is nuchter te blijven en andere alcoholisten helpen nuchterheid te bereiken. AA functioneert via plaatselijke en regionale afdelingen die allen op zeer regelmatige tijdstippen bijeenkomsten organiseren.
 • ALS-Liga België vzw:
  De ALS-Liga verleent steun aan mensen die op één of andere wijze betrokken zijn bij de ziekte en verschaft hen informatie via contactadressen, de nieuwsbrief en de jaarlijkse contactdag alle aspecten van de ziekte.
 • Boven de wolken:
  En plots staat je wereld stil…
  Zachtjes streel je die hele kleine vingertjes, je aait over donzige haartjes en geniet bij het zien van zoveel moois. Je probeert ieder detail in je op te nemen en nooit nog te vergeten.
 • Chrohn en Colitis ulcerosa Vereniging vzw (CCV-vzw):
  De Crohn – en Colitis ulcerosa Vereniging vzw (CCV-vzw) is een patiëntenvereniging voor patiënten met chronisch inflammatoir darmlijden. Naast informatieverstrekking streeft de vereniging naar erkenning op overheidsvlak en verleent zij steun en medewerking aan wetenschappelijk onderzoek. Lotgenoten, familie en vrienden vinden steun en gehoor bij elkaar op samenkomsten en georganiseerde uitstappen.
  Meer informatie: www.ccv-vzw.be
  De kern Limburg kan u bereiken via ccv.vzw.limburg@gmail.com of 0468 43 95 84.
 • COPD vzw:
  Hier leer je meer over de patiëntenvereniging COPD vzw en haar activiteiten, maar je krijgt ook informatie over de ziekte en we selecteerden een aantal handige tips die het leven van de patiënten met COPD kan vergemakkelijken. Met onze rubriek getuigenissen willen we alle patiënten met COPD graag een hart onder de riem steken op basis van ervaringen van patiënten, betrokkenen en verplegend/ondersteunend personeel.
 • CVA Limburg, Provinciale Zelfhulpgroep Voor Herseninfarctpatiënten:
  De Limburgse zelfhulpgroep voor herseninfarctpatiënten staat niet enkel open voor de CVA-patiënten, doch eveneens voor hun partners en/of familieleden. De groep biedt hen de mogelijkheid om uit hun isolement te treden en elkaar steun te bieden. Tijdens de bijeenkomsten kan men ervaringen uitwisselen en zich beter informeren over behandelings- methoden en revalidatiemogelijkheden. Ook de gevolgen op emotioneel en sociaal vlak kunnen aan bod komen.
 • Diabetes Liga:
  Diabetes Liga is een patiëntenvereniging voor mensen met diabetes. Zij ijvert ervoor om de diabeteszorg continu te verbeteren en ondersteuning te bieden. E-mail: infolijn@diabetes.be of het gratis nummer: 0800 96 333
 • Federatie Van Vlaamse Simileskringen vzw:
  Similes is de familievereniging geestelijke gezondheid, een vereniging voor familieleden van personen met psychische problemen. Similes steunt gezinsleden in hun herstel- en verwerkingsproces via juiste informatie en met de kracht die uitgaat van de ontmoeting tussen lotgenoten.
 • Inloophuis  voor chronisch zieken en hun naasten – De Kolibrie:
  Het doel van De Kolibrie is om mensen in Noord-Limburg te ondersteunen die te maken krijgen met chronische ziekte (bv: oncologische patiënten of patiënten met dementie, etc.).
  Adres: Markt 25 – 3990 Peer, Tel: 011/61 03 05.
  E-mail: info@inloophuisdekolibrie.be
 • Inloophuis voor mensen met kanker:
  Alle (ex-)kankerpatiënten en hun naasten kunnen in het inloophuis in Hasselt terecht voor een gesprek met een vrijwilliger, of voor één van de groepsactiviteiten en gespreksavonden.
 • Kleine Prins vzw (Kinderkankerfonds Limburg):
  Zij bieden ondersteuning aan families met jonge kankerpatiënten die problemen ondervinden op financieel en materieel vlak.
 • Kom op tegen Kanker:
  Als Vlaamse koepelorganisatie komt de 'Kom op tegen Kanker' op voor de belangen van de kankerpatiënt. Ze doet dit door psychologische en sociale opvang te bieden aan patiënten en hun familie. Bovendien organiseert deze instantie informatiecampagnes om deze ziekte te voorkomen en geeft ze steun aan wetenschappelijk onderzoek. Op hun website kan u gratis brochures downloaden over een hele reeks onderwerpen.
 • Met lege handen:
  Met Lege Handen is een vzw van en voor lotgenoten; ouders van een overleden baby. Ook in deze moeilijke tijden willen wij er zijn voor andere sterrenouders. Praatgroepen zijn ook niet voor iedereen weggelegd, sommige mensen luchten hun hart liever anoniem. Daarom willen we sterrenouders ook de mogelijkheid bieden tot een privé babbel met één van onze vrijwilligers die de praatgroepen begeleiden. Er wordt een tijdstip afgesproken voor een telefonisch gesprek. Indien interesse, en voor meer info, kun je een mailtje sturen naar info@metlegehanden.be
 • MS-Liga Vlaanderen:
  De MS-Liga op zich is geen zelfhulpgroep, wel ondersteunt ze de plaatselijke zelfhulpgroepen en wil ze instaan voor de psychosociale begeleiding van personen met MS en hun familie d.m.v. een sociale dienst met professionele krachten (zie sociale diensten van de MS-Liga).
 • NaVaDo:
  Navado is dus de afkorting van “nabestaanden van donoren” en zoals de naam het al zegt bestaat de vereniging dan ook uit mensen die iemand dierbaar verloren hebben en waarbij overgegaan is tot orgaandonatie. De bedoeling is eigenlijk, dat we er kunnen zijn voor elkaar. Dat we met elkaar in contact kunnen komen, ervaringen delen, naar elkaar luisteren want…. Op het moeilijkste moment in uw leven, wordt U geconfronteerd met de vraag om orgaandonatie. Velen onder ons hebben daar nooit bij stilgestaan.
  Meer info: E-mail:contact@navado.be of telefonisch 078 15 00 74
 • Praatcafes Dementie:
  Het praatcafé dementie is een bijeenkomst voor personen met dementie en hun mantelzorgers.
 • Samenlot:
  VZW Samenlot is een Limburgse vereniging van en voor mensen met kanker en hun naasten. Samenlot brengt lotgenoten en mensen die hen omringen samen. Het zijn ontmoetingsmomenten met activiteiten waarin aandacht voor elkaars verhalen. Je ontdekt dat je er niet alleen voor staat.
 • Stichting tegen Kanker:
  De Stichting tegen Kanker zet zich ten volle in voor steun aan het wetenschappelijk onderzoek, de sociale dienstverlening en de gezondheidsvoorlichting. Op deze website wordt heel wat interessant nieuws gepubliceerd dat direct of indirect te maken heeft met de problematiek. Daarnaast kan u gratis brochures downloaden over een hele reeks onderwerpen.
 • Stoma Ilco vzw:
  Stoma Ilco is een zelfhulpgroep van, voor en door stomadragers. Stoma Ilco wil deze mensen opvangen, helpen en begeleiden om terug een zo normaal mogelijk leven te kunnen leiden. Op verzoek brengen lotgenoten een bezoek, thuis of in het ziekenhuis. Stoma Ilco geeft informatie en voorlichting over het dagelijks leven met een stoma en over de ontwikkelingen op dat gebied (partners, relaties, seksualiteit, zwangerschap, werk, sociale voorzieningen ...).
 • SOS Nuchterheid vzw (SOSN):
  Bij de vzw SOS Nuchterheid staat in de allereerste plaats het individu centraal en niet de groep. Naast het houden van wekelijkse vergaderingen is er ook een 24/24 uur tele-opvang, een mailservice, website en een forum. Ook zijn er Individuele Zelfzorg Aanspreekpunten (IZZA) waar lotgenoten op bepaalde tijdstippen (of op afspraak) terechtkunnen.
 • Tele-onthaal Limburg:
  Zit je ergens mee? Praat erover.
  Tel: 106. (24u/7dagen).
 • Vlaamse Alzheimer Liga vzw:
  De Vlaamse Alzheimer Liga is een aanspreekpunt voor personen met dementie, mantelzorgers en familiegroepen. U kunt gratis de infolijn van de Alzheimerliga bellen op 0800 15 225.
  • Praatgroep Dementie regio Beringen – Lummen
   Van, voor en door mantelzorgers en familieleden van personen met (jong) dementie. Contactpersoon Dhulst Myriam: 0473/30 93 32 of Vandeboer Manuela: 013/52 13 53.
 • Vlaamse Liga NAH vzw:
  De vzw verzamelt informatie- en kennis voor coma- en CVA-patiënten, hun familie, verzorgers en iedereen die op een of andere manier betrokken is bij de NAH-problematiek. Er zijn folders, boeken, brochures, een video en andere informatie ter beschikking.
 • Vlaamse Parkinson Liga vzw:
  De Liga behartigt en verdedigt de belangen van alle parkinsonpatiënten en hun naaste omgeving, en wil het psychische en sociale welzijn van de parkinsonpatiënt bevorderen. De Liga werkt met autonome regionale zelfhulpgroepen, verspreid over heel Vlaanderen. Zij organiseren maandelijkse of tweemaandelijkse bijeenkomsten. Daar kan men terecht voor contact met lotgenoten, een gezellige babbel of voor informatieve vergaderingen waar een gastspreker een thema komt toelichten dat verband houdt met de ziekte.
 • VVOC:
  Het VVOC behartigt de belangen van couveusekinderen en hun ouders. Daarnaast wensen we aan ouders, hulpverleners en andere geïnteresseerden informatie te verschaffen over de wereld van couveusekinderen en hun gezin. We hopen dat ouders hieruit steun kunnen putten en anderen het nodige materiaal vinden om het specifieke van deze situatie beter te begrijpen.
  Meer info: E-mail contact@vvoc.be
 • Wildgroei-vzw:
  Wildgroei is een patiëntenvereniging voor mensen met niet-goedaardige hematologische problemen. Deze lotgenotenvereniging biedt informatie aan die niet, of in onvoldoende mate aan bod komt via de gekende kanalen. De groep wil de onderlinge communicatie verbeteren door problemen te bespreken en ervaringen over het ziekteproces uit te wisselen. Indien gewenst kan dit onder begeleiding van professionele hulpverleners of door deskundigen.De groep is ook een schakel tussen de patiënten enerzijds en de deskundigen en professionelen anderzijds; dit door o.a. de onderlinge informatie-uitwisseling te bevorderen.
 • RA Liga Limburg:
  RA Limburg vzw verenigt patiënten met reumatoïde artritis. In samenwerking met de Limburgse reumatologen organiseert deze patiëntenvereniging infosessies omtrent deze ziekte en de invloed ervan op het dagelijks leven. Daarnaast organiseren zij een jaarlijkse midweekvakantie. Voor meer informatie kan u contact opnemen via e-mail: zelfhulpgroepreuma@hotmail.com of tel. 012 74 27 85.