Navigeer

Kwaliteitsindicatoren

Om een oordeel te vellen over kwaliteit van zorg zijn kwaliteitsindicatoren belangrijke hulpmiddelen.

Kwaliteitsindicatoren doen geen uitspraken over de algemene, globale kwaliteit in een ziekenhuis, maar meten een specifiek, goed omschreven onderdeel van kwaliteit en drukken dit uit in een cijfer. Voor ziekenhuizen zijn kwaliteitsindicatoren zodoende indicaties of signaalwijzers: ze helpen te ontdekken welk (of welke onderdelen van een) zorgproces of zorgresultaat meer aandacht verdient of kan verbeteren.

Naast eigen ziekenhuis-specifieke kwaliteitsindicatoren die worden opgesteld om bepaalde processen of verbetertrajecten binnen ons ziekenhuis te monitoren, nemen we ook deel aan initiatieven op internationaal, nationaal en Vlaams niveau waarbij uniformiteit in kwaliteitsindicatoren wordt nagestreefd.  Door aan deze initiatieven deel te nemen, kunnen we de kwaliteit van zorg binnen ons ziekenhuis afzetten en vergelijken met een benchmark.

Een van de belangrijkste initiatieven hieromtrent is het Vlaamse Indicatorenproject. De indicatoren die binnen dit project zijn opgenomen, worden ontwikkeld met de sector en volgens een evidence-based methodologie. De indicatorenset binnen het Vlaams Indicatorenproject is nog volop in ontwikkeling en situeert zich binnen domeinen zoals Patiëntervaringen, patiëntveiligheid, oncologie, beroertezorg, …

Net zoals de andere deelnemende ziekenhuizen, stellen ook wij de eigen resultaten op de reeds gevalideerde indicatoren publiek beschikbaar via de centrale website van www.zorgkwaliteit.be.