Navigeer

Kwaliteitsindicatoren

Om een oordeel te vellen over kwaliteit van zorg zijn kwaliteitsindicatoren belangrijke hulpmiddelen.

Kwaliteitsindicatoren doen geen uitspraken over de algemene, globale kwaliteit in een ziekenhuis, maar meten een specifiek, goed omschreven onderdeel van kwaliteit en drukken dit uit in een cijfer. Voor ziekenhuizen zijn kwaliteitsindicatoren zodoende indicaties of signaalwijzers: ze helpen te ontdekken welk (of welke onderdelen van een) zorgproces of zorgresultaat meer aandacht verdient of kan verbeteren.

Een aantal kwaliteitsindicatoren werd op internationaal, nationaal of op Vlaams niveau ontwikkeld en kunnen vergeleken worden tussen de ziekenhuizen onderling. Anderen werden binnen ons eigen ziekenhuis geformuleerd op basis van mogelijke knelpunten of opgestarte verbetertrajecten.