Navigeer

Ziekenhuishygiëne

Het hoofddoel van ons team ziekenhuishygiëne is het streven naar een goede preventie en beheersing van infecties. Tijdens jouw verblijf in het ziekenhuis willen we het risico op infecties verkleinen door het opstellen van werkvoorschriften rond hygiëne, reiniging en ontsmetting.

In een ziekenhuis kunnen tal van microben aanwezig zijn die mogelijks een infectie kunnen veroorzaken. Deze infecties kunnen op hun beurt overgedragen worden via de handen van medewerkers en patiënten. Daarom is het toepassen van een correcte handhygiëne essentieel.

Naast handhygiëne besteden we veel aandacht aan een screenings- en isolatiebeleid. Dit wilt zeggen dat wij bij opname van een patiënt of tijdens zijn verblijf actief op zoek gaan naar ziekenhuisbacteriën.

Als team ziekenhuishygiëne staan wij voornamelijk in voor een adviserende functie, maar zien we er eveneens op toe dat alle maatregelen en instructies consequent opgevolgd worden.