Navigeer

Ziekenhuishygiëne

infectiepreventie

In iedere gemeenschap waarin een groot aantal mensen op een intense wijze samenleeft bestaat de kans om kiemen over te dragen van de ene op de andere persoon. Binnen een ziekenhuis is dit net zo. Zorgverleners hebben vooral contact met de zieke patiënt, die de grootste bron van besmetting vormt. Voor patiënten met een sterk verminderde immuniteit ligt dit net andersom. Hier vormt de omgeving een risico voor besmetting. Daarnaast kan ook overdracht van kiemen gebeuren via het gebruik van zorgmateriaal en via de handen.

Daarom ontwikkelt de dienst ziekenhuishygiëne richtlijnen om dit risico zo minimaal mogelijk te houden:

  • Het toepassen van een goede hoest- en nieshygiëne
  • Het toepassen van strikte handhygiëne
  • Indien nodig het opsporen van bepaalde kiemen d.m.v. screening en het opvolgen van isolatiemaatregelen (het dragen van masker, handschoenen en schort.)
  • Goede reiniging en desinfectie van omgeving en materiaal.
  • Opvolgen van een correct antibioticagebruik door de antibioticatherapiebeleidsgroep

Om de kwaliteit van de verstrekte zorg mede te evalueren en te monitoren, worden er een aantal indicatoren geregistreerd.

Het team ziekenhuishygiëne bestaat uit een verpleegkundig-ziekenhuishygiënist en een geneesheer-ziekenhuishygiënist. Samen met het Comité voor ziekenhuishygiëne en de referentiepersonen ziekenhuishygiëne op de afdelingen streven we naar een goede preventie en beheersing van infecties.