Navigeer

Ziekenhuishygiëne

Tijdens het verblijf in het ziekenhuis willen we het risico op infecties zo klein mogelijk houden. Daarom stelt de dienst ziekenhuishygiëne een beleid op rond handhygiëne, persoonlijke hygiëne, het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen, reiniging en ontsmetting. Verder is het registreren van zorginfecties een belangrijk onderdeel van het takenpakket.

Aangezien een ziekenhuis een omgeving is waar veel zieken en dus ook veel ziektekiemen aanwezig zijn, is een correcte handhygiëne zeer belangrijk. Daarom vragen wij dat al onze zorgverleners geen ringen, horloges of armbanden dragen en hun nagels verzorgd en kort geknipt zijn.

Verder besteden we veel aandacht aan het opsporen van ziektekiemen. Dit wilt zeggen dat wij bij opname van een patiënt of tijdens zijn verblijf stalen zullen afnemen voor de opsporing hiervan. Indien er een besmettelijke kiem gevonden wordt, zullen er tijdens de zorg van de patiënt maatregelen genomen worden, waaronder een opname op een éénpersoonskamer.

Als team ziekenhuishygiëne staan wij voornamelijk in voor een adviserende functie, maar zien we er eveneens op toe dat alle maatregelen en instructies consequent opgevolgd worden.

 

Ook jij als patiënt kan een rol spelen in het vermijden van ziekenhuisinfecties. 
Zie onderstaande link: handhygiëne, hoest- en nieshygiëne en zorginfecties.