Navigeer

Verbeteracties / kwaliteitsverbetering

We zijn permanent op zoek naar manieren om onze dienstverbetering verder te optimaliseren. Feedback van onze patiënten, indicatoren, incidentmeldingen en klachten zijn enkele van de tools die ervoor zorgen dat we een up-to-date beeld blijven houden op domeinen waar ruimte is voor verbetering.

Alle afdelingen/diensten werken jaarlijks projecten uit om tegemoet te komen aan deze noden tot verbetering. Ook ziekenhuisbreed worden jaarlijks een aantal projecten opgezet met het oog op het optimaliseren van de kwaliteit en patiëntveiligheid voor onze patiënten. Hieronder vindt u enkele van de lopende projecten.