Navigeer

Patiëntveiligheid

Voor SFZ begint patiëntveiligheid bij de invulling van de VIPS door alle medewerkers van SFZ: vriendelijk, inlevend, professioneel en samenwerkend. Vanuit deze houding biedt SFZ een optimale en veilige zorg aan.

De talrijke aspecten van patiëntveiligheid, die ook een prioriteit zijn in alle nationale en internationale aanbevelingen, hebben we opgenomen in ons dagelijks beleid. We stimuleren op meerdere manieren de alertheid van al onze medewerkers om de patiëntveiligheid centraal te stellen als deel van alle handelingen met, en behandelingen van, patiënten.  

Zelfs een bijna incident inspireert onze medewerkers om te leren en om een verbeteractie uit te zetten en aan te sturen.

Vanuit dat oogpunt zal het je dan ook niet verwonderen dat het Sint-Franciscusziekenhuis een Qualicor kwaliteitsaccreditatie heeft, zoals je kan lezen in de betreffende rubriek.