Navigeer

Patiëntveiligheid

Voor SFZ begint patiëntveiligheid bij de invulling van de V.I.P.S. door alle medewerkers van SFZ : vriendelijk, inlevend, professioneel en samenwerkend ! Vanuit deze houding biedt SFZ een optimale en veilige zorg aan.

De talrijke aspecten van patiëntveiligheid, die ook een prioriteit zijn in alle nationale en internationale aanbevelingen, hebben we opgenomen in ons dagelijks beleid. We stimuleren op meerdere manieren de alertheid van al onze medewerkers om de patiëntveiligheid centraal te stellen als deel van alle handelingen met, en behandelingen van, patiënten.  

Zelfs een bijna incident inspireert onze medewerkers om eruit te leren en om een verbeteractie uit te zetten en aan te sturen.

Vanuit dat oogpunt zal het u dan ook niet verwonderen dat het ziekenhuis SFZ een Qualicor kwaliteitsaccreditatie heeft, zoals u kan lezen in de betreffende rubriek.