Navigeer

Patiëntveiligheid

Effectieve, kwaliteitsvolle en optimale zorg aanbieden is één van de pijlers opgenomen in de missie van ons ziekenhuis. Veilige zorg maakt hier een essentieel deel van uit. Dit wil zeggen dat we alles in het werk stellen om niet alleen kwalitatieve zorg aan te bieden, maar er eveneens voor zorgen dat onze patiënten geen vermijdbare schade oplopen ten gevolge van hun ziekenhuisbezoek of -opname.

In de gezondheidszorg zijn incidenten niet volledig te vermijden. Een patiënt die valt bij het opstaan uit bed, medicatie die op elkaar lijkt, een toestel dat een storing geeft, …   Het zijn maar enkele voorbeelden van situaties die mogelijk tot schade kunnen lijden. Willen we deze situaties in de toekomst vermijden, dan is het belangrijk om de (bijna-)incidenten te melden, te bespreken en verbeteracties uit te zetten. Het melden van incidenten en bijna-incidenten is dan ook een prioriteit in alle internationale aanbevelingen.

Ook ons ziekenhuis maakt reeds lang gebruik van een meld-en leersysteem waarin alle (bijna-) incidenten en verbetervoorstellen verzameld en geanalyseerd worden. Meldingen kunnen doorgegeven worden door al onze medewerkers en worden geanalyseerd door het diensthoofd van de afdeling/dienst waar het (bijna-)incident heeft plaatsgevonden. Afhankelijk van het incident, gebeurt dit op de dienst, multidisciplinair en/of ziekenhuisbreed.

Naast het individueel bespreken van de (bijna-)incidenten wordt op maandbasis aanvullend een clusteranalyse gedaan van alle incidenten. Dit gebeurt door een multidisciplinaire vaste werkgroep die op zoek gaat naar bijkomende structurele en/of ziekenhuisbrede verbeteracties om incidenten in de toekomst te vermijden