Navigeer

Kwaliteitslabels

Om de beste zorgen te kunnen aanbieden, streven we in onze organisatie voortdurend naar kwaliteitsverbetering. Samen met alle professionals (verpleegkundigen, medici, administratief en ondersteunend personeel) trachten we te voldoen aan de hoogste nationale en internationale standaarden van kwaliteitsvolle en veilige zorg.

Regelmatig komen externe instanties deze standaarden toetsen om zo een oordeel te vellen over de aangeboden dienstverlening.