Conventionering/geconventioneerd

Een zorgverlener kan al of niet geconventioneerd werken. Een niet-geconventioneerde arts mag een ereloonsupplement aanrekenen bovenop het wettelijk tarief. Deze honorariumsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt, hiervoor is geen tussenkomst vanuit de ziekteverzekering voorzien.
Indien u tijdens een opname met overnachting verblijft in een gemeenschappelijke kamer of tweepatiëntenkamer is het wettelijk verboden honorariumsupplementen aan te rekenen.
Het maximum honorariumsupplement dat in ons ziekenhuis aangerekend wordt, is terug te vinden in de opnameverklaring en bedraagt 150 %. Dit is niet van toepassing voor plastisch chirurgen. Voor plastische chirurgie bedraagt het maximum honorariumsupplement 300%.
Indien u uitdrukkelijk kiest voor een individuele kamer en er ook effectief verblijft, kunnen alle artsen u honorariumsupplementen aanrekenen.
Elke arts die tussenkomt in uw behandeling (anesthesist, chirurg,…) kan een ereloonsupplement aanrekenen.
Bijvoorbeeld: een arts rekent maximaal 150% als honorariumsupplement. Voor een ingreep die wettelijk 75 euro kost en waarvoor het ziekenfonds 50 euro terugbetaalt, zal u 137,5 euro zelf betalen.

In de volgende uitzonderlijke situaties is het wettelijk verboden een honorariumsupplement aan te rekenen aan de patiënt:
Wanneer uw behandelend arts oordeelt dat een opname in een individuele kamer medisch noodzakelijk is;
Wanneer u in een individuele kamer verblijft omdat het gekozen kamertype wegens organisatorische redenen niet beschikbaar is;
Wanneer u opgenomen wordt in of overgebracht naar een eenheid intensieve zorg of de spoedgevallendienst, voor de duur van het verblijf in die eenheid.