Navigeer
dr Hoskens

Dr. Hoskens, Hanne

Specialismen en diensten
Geconventioneerd: Ja

Subspecialisme:
Algemene anesthesie

Bereikbaarheid:
Secretariaat anesthesie: 011 71 59 53
E-mail: hanne.hoskens@sfz.be

Om de beschikbaarheid van een raadpleging te vernemen, telefoneer je naar bovenstaand afsprakennummer.