CORONAVIRUS COVID-19: Opname – info

Coronavirus COVID-19 (update 30/11/2020):
Een opname via spoedgevallen of een geplande opname

Bij een ingreep of opname:

Vanaf 2 december worden klassieke hospitalisaties en dagziekenhuisactiviteiten geleidelijk terug hernomen in het SFZ, dit volgens de recente richtlijnen van de overheid. Met veel zorg hanteren we gepaste richtlijnen en procedures voor zowel covid, als niet-covid patiënten.
Het is immers van belang voor je gezondheid dat je de nodige en zeker dringende zorgen tijdig krijgt. SFZ doet er alles aan om patiënten op een veilige manier te ontvangen.

Je opname voorbereiden:
Voor de opname krijg je een vragenlijst toegestuurd in verband met COVID-19-symptomen via SMS.
Je vult deze vragenlijst ten laatste 48 uur voor de opname in.

Aan de hand van de antwoorden krijg je een code.
Code groen: je kan je aanmelden zoals gepland.
Code rood: je dient steeds de behandelend arts te verwittigen alvorens naar het ziekenhuis te komen. Hij/zij beslist of de opname kan doorgaan met de nodige veiligheidsmaatregelen of zal uitgesteld worden.
Indien je niet in de mogelijkheid bent om de vragenlijst digitaal in te vullen, dan kan je hulp vragen aan onthaalmedewerker bij de inschrijving.

Screening:
Patiënten worden voor hun opname preventief gescreend op COVID-19. De behandelend arts maakt hiervoor een afspraak en zal je enkel contacteren indien de test positief is. In dat geval beslist de behandelend arts of de opname kan doorgaan of uitgesteld wordt. Indien je negatief test, krijg je geen telefoon en kan je je op het afgesproken tijdstip naar het ziekenhuis komen.

Bij een bevalling worden jij en je partner op voorhand gescreend.
Concrete informatie hierover krijgt u van uw behandelend arts en/of vroedvrouw.

Bezoek: klik hier

Een spoedopname:
We zetten steeds alle dringende en noodzakelijke zorg verder. Stel je medische zorg dus zeker niet uit en volg het advies van je huisarts indien hij/zij jou naar spoed verwijst. Het is immers van belang voor je gezondheid dat je de nodige en zeker dringende zorgen tijdig krijgt.
SFZ doet er alles aan om patiënten op een veilige manier te ontvangen.

Onze richtlijnen voor wanneer je naar spoed komt:

Begeleiders zijn momenteel niet toegelaten op de dienst spoedgevallen.

We maken hierop de volgende uitzonderingen:
Patiënten met een fysieke of mentale beperking mogen vergezeld worden door 1 gezonde, meerderjarige begeleider.
Kinderen tot 18 jaar,  mogen begeleid worden door 1 gezonde ouder (of 1 gezonde meerderjarige persoon).

Tijdens je verblijf op spoed, vragen we aan je begeleider die je naar spoed bracht, om in de auto te wachten of terug naar huis te gaan.
Wij zorgen wij dat één van je naasten (meestal de persoon die u naar spoed begeleidde) telefonisch op de hoogte gehouden wordt over je medische toestand. Je begeleider krijgt hierover de nodige info als jullie samen aankomen op spoed.

Wanneer je dient opgenomen te worden, dan wordt uw contactpersoon door onze medewerkers gevraagd om je persoonlijke spullen  naar de dienst spoedvallen te brengen.