CORONAVIRUS COVID-19: Opname – info

Coronavirus COVID-19 (update 07.04.2022)
Een opname via spoedgevallen of een geplande opname

Bij een ingreep of opname:


SFZ doet er alles aan om patiënten op een veilige manier te ontvangen. Het is immers van belang voor je gezondheid dat je de nodige en zeker dringende zorgen tijdig krijgt.

Je opname voorbereiden:
 

Screening:
Patiënten worden voor hun opname preventief gescreend op COVID-19. De behandelend arts maakt hiervoor een afspraak en contacteert je enkel contacteren indien de test positief is. In dat geval beslist de behandelend arts of de opname kan doorgaan of uitgesteld wordt. Indien je negatief test, krijg je geen telefoon en kan je je op het afgesproken tijdstip naar het ziekenhuis komen.

Bij een bevalling worden jij en je partner op voorhand gescreend.
Concrete informatie hierover krijgt u van uw behandelend arts en/of vroedvrouw.

Bezoek: klik hier

 

Onze richtlijnen voor wanneer je naar spoed komt:

Op de dienst spoedgevallen is de aanwezigheid van 1 begeleider toegestaan .