CORONAVIRUS COVID-19: Opname – info

Informatie aan patiënt (update 23.10.20)

Zoals jullie wellicht vernomen hebben, worden ziekenhuizen verplicht om vanaf maandag 26 oktober alle planbare en electieve chirurgische activiteiten stop te zetten voor een periode van minimum 4 weken.

👉 Raadplegingen, geplande onderzoeken, revalidaties
      en behandelingen blijven doorgaan

👉 Alle niet-dringende operaties waarvoor een verblijf nodig is in het ziekenhuis of in het dagziekenhuis worden uitgesteld

👉 Momenteel zijn we druk bezig met de aanpassingen van de planningen.
      Gelieve daarom zelf niet naar het ziekenhuis te bellen om na te gaan of je operatie   
      al dan niet doorgaat. Patiënten waarvan de ingreep niet kan doorgaan worden 
      door onze medewerkers gecontacteerd 

👉 Indien je operatie niet doorgaat, wordt ook de geplande voorafgaande covidscreening geannuleerd

👉 Patiënten kunnen rekenen op dringende medische zorgen in veilige omstandigheden

Voorbereiding raadpleging, onderzoek of opname


Vragenlijst:

Elke patiënt die naar het ziekenhuis komt voor een raadpleging, onderzoek of opname,
krijgt 48 uur voordien een vragenlijst toegestuurd over COVID-19-symptomen.

De vragenlijst bevat de volgende ja/nee-vragen:
Hebt u de voorbije 7 dagen één van de volgende klachten gekregen of werden ze in deze periode erger?

 • Hoest
 • Koorts (38 °C of meer)
 • Vermindering of verlies van smaak of geur
 • Spierpijn
 • Keelpijn
 • Diarree

Aan de hand van uw antwoorden krijgt u een code.

Code GROEN:

u kan zich aanmelden zoals voorzien

Code ROOD:

u heeft op één of meerdere bovenstaande vragen 'ja' geantwoord en krijgt daarom een code rood. Kom niet naar het ziekenhuis zonder uw behandelend arts te verwittigen. De behandelende arts beslist of de raadpleging, opname of het onderzoek kan doorgaan met de nodige veiligheidsmaatregelen of enkele weken zal uitgesteld worden.

 

Screening door afname van wisser

Specifieke patiëntengroepen worden preventief gescreend op COVID-19 met een eenvoudige wisser.
Als de screening voor u noodzakelijk is, kreeg u hiervoor een afspraak van uw behandelend arts.
 

Resultaat:

U wordt alleen gecontacteerd als u COVID-19-positief wordt getest. De behandelende arts beslist of de opname of het onderzoek kan doorgaan met de nodige veiligheidsmaatregelen of enkele weken zal uitgesteld worden. Wie negatief test, krijgt geen telefoon en komt op het afgesproken tijdstip naar het ziekenhuis.
 

Mondmasker is verplicht

Een mondmasker is verplicht overal in het ziekenhuis.
Patiënten en begeleiders moeten een eigen mondmasker meebrengen en het dragen vanaf het betreden van het ziekenhuis.

Opgenomen patiënten:

 • Elke patiënt krijgt tijdens zijn verblijf iedere ochtend een chirurgisch masker van het ziekenhuis.
 • Het masker wordt in een zuiver recipiënt (nierbekken) aan de patiënt bezorgd waarin hij het masker kan bewaren.
 • De patiënt draagt het masker: 
  • Bij het verlaten van de kamer.
  • Bij verplaatsingen in het ziekenhuis, bijvoorbeeld voor een onderzoek.
  • Bij elk zorgcontact binnen de anderhalve meter (afstand <1.5 meter).
  • Wanneer het masker niet door de patiënt kan gedragen worden; bv. tijdens een bedbad
  • Op een tweepersoonskamer indien de afstand kleiner is dan 1.5 meter tenzij het gordijn gesloten is.
 • Indien de afstand tussen beide patiënten groter is dan 1.5 meter is een masker niet vereist.
 • De patiënt kan zich naar de badkamer verplaatsen zonder masker indien de afstand van 1.5 meter steeds kan bewaard worden.
 • Het samen aan tafel eten is niet toegelaten.
   

Er is een infofolder voor patiënten en bezoek over het dragen van een mondmasker.

 

UPDATE 21.04.2020
 

Apotheek

"Betreft de aflevering van medicatie aan ambulante patiënten in ziekenhuizen tijdens de COVID-19-periode"


Ziekenhuisapotheken blijven open voor de ambulante aflevering van geneesmiddelen die enkel door de ziekenhuisapotheek worden afgeleverd.
Het COVID-19-beleid van ons ziekenhuis voorziet een specifiek circuit voor deze aflevering.
De aflevering aan u of iemand uit uw omgeving gebeurt aan de hoofdingang van het ziekenhuis door een medewerker van de ziekenhuisapotheek.
Gelieve u aan te melden bij de steward aan de hoofdingang en mee te delen dat u medicatie komt afhalen bij de ziekenhuisapotheek.
De steward neemt vervolgens contact op met de ziekenhuisapotheker om dit af te leveren.
Gelieve u tijdens het wachten in te schrijven aan de kiosk, zodat we beschikken over patiëntstickers.

 


Ter informatie:

De ziekenhuisapotheek is geopend:

 • maandag t.e.m. vrijdag van 08u00 tot 16u00
 • zaterdag van 08u30 tot 12u00.

We zijn telefonisch bereikbaar op: 011 71 50 55