Navigeer

Jobstudent

Je wenst tijdens het weekend of de zomermaanden als student in het SFZ te werken? Dat kan!

Verschillende diensten in het ziekenhuis zoals de administratie, de keuken, het onthaal, de labo's en de verpleegkundige eenheden stellen elk jaar studenten te werk.

Kijk eerst na of je aan de selectiecriteria voldoet:

  • minimum 16 jaar oud zijn op het moment dat je tewerkgesteld wordt
  • studenten die een vakantiejob willen doen als zorgkundige dienen geslaagd te zijn in het eerste jaar van hun bacheloropleiding Verpleegkunde
  • in aanmerking komen voor het statuut van jobstudent, je kan dit nakijken op:
    www.mysocialsecurity.be/student

Elk jaar ontvangen we meer aanvragen dan beschikbare studentenjobs. Daarom geven we onderstaande aanvragen voorrang:

  • studenten met een noodzakelijke of wenselijke opleiding en/of ervaring (bv. studenten verpleeg- en vroedkunde of medische laboratoriumtechnologie)
  • kinderen van personeelsleden (behalve voor functies met een noodzakelijke of wenselijke opleiding en/of ervaring) 

Heb je interesse?

Solliciteer spontaan