Navigeer

CVA revalidatie

Indien je na een CVA ('beroerte of attaque') op de afdeling geriatrie (of op een andere afdeling onder toezicht van de geriater) in het SFZ verbleef, bieden wij jou op het GDH een multidisciplinaire revalidatie aan.
Deze multidisciplinaire revalidatie omvat minimum 2 en maximum 3 disciplines te kiezen uit kinesitherapie, ergotherapie, logopedie en neuropsychologie. Een arts en het multidisciplinair team bepalen de disciplines die voor jouw revalidatie belangrijk zijn.

Voor de revalidatie:

 • De arts bepaalt welke patiënten in aanmerking komen voor deze 12 weken durende revalidatie
 • Indien nodig wordt een evaluatiesessie gepland. De kinésitherapeut, de ergotherapeute en de logopediste zullen op basis van verschillende testen je huidige toestand evalueren
 • Er wordt door één van de therapeuten een anamnese (vragenlijst) overlopen met betrekking tot relevante informatie over je voorgeschiedenis

De revalidatie:

 • De kinesitherapeute zal gedurende deze 12 weken in de oefenruimtes werken op:
  • Versterken van de spieren
  • Verder opbouwen van de algemene conditie
  • Verbeteren van het gangpatroon
  • Verbeteren van het evenwicht
  • Patiëntgerichte doelstellingen
 • De ergotherapeute zal samen met jou:
  • Evalueren welke handelingen er moeizaam verlopen (uitvalsverschijnselen in het algemene dagelijkse leven en indien nodig aanpassingen aanleren
  • Algemene dagelijkse handelingen trainen (wassen, aankleden, schrijven …) en tips geven
  • Hulpmiddelen leren gebruiken / adviseren naargelang de thuissituatie
  • Oefenen van de fijne motoriek en de handkracht
 • De logopediste werkt op het GDH rond:
  • Taalproblemen
  • Spraakproblemen   
  • Slikstoornissen

          Na uitgebreide testing wordt een individueel behandelplan opgesteld, dat bijgestuurd kan
          worden naarmate de revalidatie vordert. Er wordt gewerkt rond woordvindingsproblemen,
          taalbegrip, taalverwerking en communicatie.

          Bij slikstoornissen zal indien nodigeen FEES (Fiberotic Endoscopic Evaluation of Swallowing)?
          onderzoek door de NKO (Neus-Keel-Oor) arts uitgevoerd worden met een observatie door
          de logopediste. Van daaruit krijg je adviezen naar aangepaste drank/voedsel,eventueel 
          aangevuld met ondersteunende oefeningen (slikmanoeuvres)

 • De neuropsycholoog kan vanuit meerdere invalshoeken betrokken worden in uw revalidatie:
  • Wanneer je hinder ervaart in één of meerdere aspecten van het DENKEN (concentratie, geheugen, taal, waarneming…), leren we je via compensatietraining strategieën aan die zich inzetten op een beter dagdagelijks functioneren met je klachten. Bijvoorbeeld geheugentraining, gezichtsveldtraining, …
    
  • In nasleep van een CVA kan je geconfronteerd worden met het verlies van mogelijkheden. Dit kan een EMOTIONELE IMPACT op jou  of je omgeving hebben en zich vertalen in depressie, angst, paniek, sociale isolatie, ... Tijdens de individuele revalidatie hebben we aandacht voor je beleving en emotioneel welzijn in het omgaan met deze veranderingen.
    
  • Soms komen RELATIES (partner, ouder-kind, …) onder druk te staan ten gevolge van veranderd functioneren na een CVA. Zo kunnen bijvoorbeeld gedragsmatige veranderingen de interactie met je omgeving moeilijker maken. De neuropsycholoog kan naast jou, ook je omgeving hierin ondersteunen tijdens de revalidatie.

Informatie:

 • De revalidaties vinden plaats:
  • Op alle werkdagen tussen 09u00 en 15u30 afhankelijk van welke disciplines je nodig hebt
 • Een sessie duurt ongeveer 90 minuten
 • Het behandelplan zal bij je eerste afspraak verder besproken worden
 • In het GDH revalideer je aan het terugbetalingstarief
 • Voor meer informatie:
  • 011 71 55 52:  kinesitherapeute
  • 011 71 51 39:  ergotherapeute
  • 011 71 55 66:  logopediste 
  • 011 71 54 83:  psychologe
  • 011 71 51 62:  GDH

CVA