Navigeer

Dagverloop

Inschrijven:

  • Je komt aan in de inkomhal van het Sint-Franciscusziekenhuis
  • Je steekt je ID in de inschrijvingskiosk en ontvangt een volgnummer voor de opnameloketten
  • Aan het loket ontvangt je een identificatie-armbandje met je identiteitsgegevens op
  • je neemt lift 3 tot op het 1ste verdiep, links bevindt zich het Geriatrisch Dag Hospitaal = GDH (te bereiken via de afdeling Geritrie 1)

Voor:

  • Je wordt ontvangen in ons geriatrisch daghospitaal. Na controle van je identificatie-armbandje krijg je een plaats in ons GDH toegewezen (de revalidanten gaan naar de specifieke oefenruimtes)
  • Een teamlid van het GDH neemt een anamnese af voor in het verpleegdossier of voor in het revalidatiedossier

 

Tijdens:

  • We starten de diagnosestelling of de therapie of de revalidatie waarvoor je naar het geriatrisch daghospitaal werd doorverwezen
  • De geriater houdt de supervisie tijdens je verblijf op het GDH

 

Na:

  • Je krijgt de nodige informatie mee voor thuis
  • Indien nodig wordt een nieuwe afspraak voor je vastgelegd