Navigeer

Otago

Een valincident komt bij elke leeftijd voor maar vaker bij onze ouderen. Eén op drie ouderen (65+) valt minstens één keer per jaar.
OTAGO bestaat uit een wekelijkse groepssessie in combinatie met een thuisoefenprogramma en wandelschema.
Wanneer je ouder bent dan 75 jaar of bij uitzondering 65+ en je voldoet aan onderstaande criteria kan je deelnemen aan deze groep:

 • Thuiswonend
 • Instructies begrijpen en volgen/uitvoeren
 • Zelfstandig kunnen rechtstaan uit een stoel zonder armleuning
 • Aanwezigheid van minstens één van onderstaande aspecten:
  • Gevallen in het afgelopen jaar
  • Valangst
  • Verminderd evenwicht/spierkracht

De kinesitherapeut en ergotherapeut evalueren deze voorwaarden samen met de geriater.

Voor de sessie:

 • Aanmelding kan gebeuren via de huisarts. Na consultatie bij de geriater en evaluatie/testing door de therapeuten
  wordt bekeken of je in aanmerking komt.

Werkwijze:

Het traject loopt over maximum 12 weken, waar wekelijks het oefenschema wordt overlopen, dat thuis moet worden uitgevoerd. Aan het begin van elke sessie wordt de voorbije week geëvalueerd en besproken. Dit wordt gegeven in een groep van maximum 8 patiënten en begeleidt door een ergotherapeut en kinesitherapeut. Na deze 12 weken word je maandelijks gecontacteerd voor evaluatie en tips.

Tijdens dit traject kan er ook advies gegeven worden voor in de thuissituatie door zowel de ergotherapeut (valpreventie, woningaanpassingen…) als kinesitherapeut (loophulpmiddel). De nodige hulpmiddelen kunnen in het geriatrisch daghospitaal ook worden aangevraagd.

Informatie:

 • De sessie vindt plaats op vrijdag van 11u00 tot 12u00.
 • Dit revalidatieprogramma gedurende 12 weken, kadert binnen een (pluridisciplinaire revalidatie ) zorgprogramma voor ouderen (financieel) gesteund door de overheid. Er wordt dus geen eigen bijdrage aangerekend.

Voor meer informatie:

 • 011 71 57 56: Kinesitherapeut
 • 011 71 51 39: Ergotherapeut
 • 011 71 51 62: Geriatrisch Daghospitaal