Navigeer

Voor jouw veiligheid

In het Sint-Franciscusziekenhuis wordt veel aandacht besteed aan veiligheid. Zowel de gebouwen als de technische uitrusting zijn aangepast aan de normen van de brandveiligheid.

Bij brand

  • verwittig zo snel mogelijk een ziekenhuismedewerker of duw op een brandmelder.
  • volg de richtlijnen van het personeel.
  • kijk vooraf, op een rustig moment, waar de normale uitgang en de nooduitgang zich bevinden. Deze zijn aangeduid met pictogrammen.

Elektrische toestellen

Om redenen van brandveiligheid mogen er geen elektrische toestellen van thuis in het ziekenhuis gebruikt worden. Het gaat om draagbare huishoudtoestellen, ventilatoren, grotere multimediatoestellen,… Dit kan enkel bij uitzondering en met voorafgaande goedkeuring door de technische dienst. Wel toegestaan zijn scheerapparaten, elektrische tandenborstels, kleine opladers voor GSM, tablet…

Wanneer de lader of adapters niet in gebruik zijn, dienen deze steeds uit het stopcontact verwijderd te worden.

Diefstal

Wij raden aan geen 'geld of kostbaarheden' te bewaren op de kamer.
Het ziekenhuis is niet verantwoordelijk voor mogelijk verlies of diefstal.