Navigeer

Wat breng je mee bij dagopname?

Dagopname, geen arbeidsongeval:

Bij een arbeidsongeval beschik je ook over:

  • naam en adres van de werkgever
  • naam, gegevens en polisnummer van de verzekeringsmaatschappij