Navigeer

Wat breng je mee bij meerdaagse opname?

Meerdaagse opname, geen arbeidsongeval:

 

Bij een arbeidsongeval beschik je ook over:

  • naam en adres van de werkgever
  • naam, adres en polisnummer van de verzekeringsmaatschappij

Je ziekenfonds wordt door onze diensten automatisch op de hoogte gebracht van je opname. Indien het gaat om een ongeval moet je dit uitdrukkelijk aan je ziekenfonds melden en een formulier voor ongevalsaangifte invullen.

Indien je een hospitalisatieverzekering hebt afgesloten, verwittig je best vooraf je verzekeringsinstelling. Het ziekenhuis heeft met een aantal hospitalisatieverzekeringen afspraken gemaakt waardoor het mogelijk is dat je ziekenhuisrekening, onder bepaalde voorwaarden, rechtstreeks met deze verzekering wordt vereffend.

Het ziekenhuis heeft een regeling met de verzekeringen die werken via Assurcard, Medi-Assistance, Medi-Card (DKV-Belgium) en Medilink. Je verzekering bezorgt je de procedure die je moet volgen bij een opname.