Navigeer

Diabetesconventie

Vanuit de diabetesconventie kan u rekenen op een: 

- intensieve educatie en begeleiding door het diabetesteam
- aanlevering van materiaal voor intensieve glycemiecontrole
- jaarlijks minstens 1 afspraak op de diabetesraadpleging waarbij u terecht kan bij de
      - endocrinoloog
      - diabetesverpleegkundige
      - diëtiste
 

Wie behoort tot diabetesconventie?

Groep A:

• Type 1 diabetes
• Personen met afwezigheidsfunctie van de pancreas.

Groep B:

• Type 2 diabetes op intensieve insulinetherapie (3 of meer injecties)
• Zwangerschapsdiabetes behandeld met insuline
• Diabetes na orgaantransplantatie
• Dialyse behandeld met insuline.

Groep C:

• Mensen met type 2 diabetes op 1 of 2 injecties die normaal in een zorgtraject opgevolgd worden,
   maar tijdelijk in conventie komen (vb. naar aanleiding van een acute verwikkeling)
• Patiënten met andere vormen van diabetes
• Organische hypoglykemie
• Zwangerschapsdiabetes zonder insuline