Navigeer

Zorgtraject

Met het zorgtraject wordt het contract bedoeld tussen de

• patiënt met diabetes type 2
• de huisarts
• de endocrinoloog

Wie komt in aanmerking voor het zorgtraject

Personen met diabetes type 2 die handeld worden met subcutaan incretinemimeticum of met  1-2 insuline-injecties/dag
Of onder maximale perorale antidiabetica

De opvolging gebeurt 

Binnen de eerstelijn door de huisarts, thuisverpleegkundige, diabeteseducator
Een keer per jaar een raadpleging in het ziekenhuis bij de endocrinoloog