Navigeer

Waarom preoperatieve raadpleging

Waarom is een preoperatieve raadpleging nodig?

1. De verpleegkundige van de preoperatieve raadpleging maakt op basis van je ingeleverd
    opnamedossier een eerste risico inschatting voor je geplande operatie.
    Indien er onduidelijkheden zijn word je ingepland op de  preoperatieve raadpleging.
    Hier komen bijkomende vragen aan bod i.v.m. allergieën, vroegere ingrepen en ziektes, diabetes, ... 

Het is heel belangrijk dat we beschikken over de volledige
en correcte informatie om alle risico's verbonden aan
de operatie te evalueren zodat je operatie in alle veiligheid
kan doorgaan!

2. Ook je medicatiefiche wordt opgesteld.
    Welke medicatie
    - neem je momenteel?
    - moet je eventueel stoppen voor je ingreep?
    - mag je verder innemen voor je ingreep? 
   -  breng je het best mee naar het ziekenhuis?
   - ...

3. Indien nodig worden er preoperatieve onderzoeken ingepland zoals
    een bloedafname, het nemen van een elektrocardiogram of van radiologische beelden.
    Deze onderzoeken worden gekoppeld aan je preoperatieve raadpleging. Zo hoef
    je maar éénmalig naar het ziekenhuis te komen.

Wanneer je niet gecontacteerd wordt door de preoperatieve dienst, meld jij je
de dag van ingreep aan zoals afgesproken.