Navigeer

Preoperatieve raadpleging

Binnenkort zal je een ingreep in het Sint-Franciscusziekenhuis ondergaan.
Over deze ingreep heb je van je arts de uitgebreide informatie al ontvangen.

Opdat deze operatie in de meest veilige omstandigheden kan gebeuren, is een goede
voorbereiding en voldoende informatie heel belangrijk.
De verpleegkundige van de dienst preoperatieve raadpleging wil je daarbij helpen.