Navigeer

Preoperatieve raadpleging

Binnenkort onderga je een ingreep in het Sint-Franciscusziekenhuis.
Over deze ingreep heeft jouw arts je uitgebreid geïnformeerd.
Opdat deze operatie in de meest veilige omstandigheden kan gebeuren, is een goede voorbereiding noodzakelijk.
De verpleegkundige van de dienst preoperatieve raadpleging wil je daarbij helpen.