Navigeer

Wachttijden / triage

Het doel van de triage is, zo spoedig mogelijk na aankomst, de ernst van je klacht objectief vast te stellen om de medische urgentiegraad te bepalen. Met andere woorden: hoe dringend is jouw probleem in vergelijking met dat van de andere aanwezige patiënten.

Na aanmelding en inschrijving aan de balie spoedgevallen, word je doorverwezen naar de wachtzaal. De triageverpleegkundige informeert naar jouw klachten en zal aan de hand van wetenschappelijk vastgestelde normen (zijnde MTS oftwel Manchester Triage System) bepalen hoe dringend jouw medisch probleem is.

Je krijgt een kleurcode toegewezen, die aangeeft hoe dringend de situatie is. Deze kleurcode bepaalt de volgorde voor het behandelen van de aanwezige patiënten.

  • Rood: onmiddellijke, levensbedreigende hulp
  • Oranje: dringende hulp
  • Geel: kan nog even wachten
  • Groen: kan wachten
  • Blauw: geen spoedgeval

Om deze reden moet je mogelijks langer wachten dan een patiënt die zich na jouw aanmeldt of kan je sneller aan de beurt zijn dan patiënten die al even zitten te wachten.

We streven ernaar om alle patiënten zo snel mogelijk te helpen. Er kunnen echter vertragingen optreden, waardoor je langer moet wachten dan wenselijk is:

  • Uitrijden MUG en/of ziekenwagen
  • Opvang kritieke patiënt(en)
  • Algemene drukte op spoedgevallendienst
  • Vol beddenhuis met als gevolg traag doorschuiven naar de afdelingen

We proberen kinderen bij voorkeur zo snel mogelijk te behandelen.

We rekenen op je begrip dat sommige patiënten ernstig ziek zijn of een ernstig letsel hebben en onmiddellijke behandeling nodig hebben. 

De triageverpleegkundige tracht je zoveel mogelijk te informeren over de wachttijden.