Navigeer

Onderzoek/behandeling

Op grond van je klachten of verwondingen kan verder onderzoek nodig zijn (bloedafname, röntgenfoto's, echo, ECG). Het  kan dat je (al dan niet in de wachtzaal) moet wachten op een verdere behandeling. Uiteraard speelt de beschikbaarheid van de behandelende arts ook een rol. De zorgverleners doen er alles aan om de wachttijden zoveel mogelijk te beperken. We danken voor je begrip.

Wanneer de resultaten van de onderzoeken bekend zijn, kan een behandeling gesteld worden. Er zijn drie soorten behandelingen mogelijk:

Een opname in het ziekenhuis

Als de arts besluit om je te hospitaliseren, wordt er een opname geregeld. De verpleging zal dan vragen of je een tweepersoons- of privékamer wenst. Afhankelijk van de beschikbaarheid wordt een kamer geregeld.

Doorverwijzing naar een ander ziekenhuis

Indien in dit ziekenhuis geen gespecialiseerde afdeling beschikbaar is voor jouw aandoening, word je via onze spoedgevallendienst doorverwezen naar een ander ziekenhuis.
 

Terug naar huis

Wanneer geen opname nodig is, mag je na een behandeling terug naar huis. Soms is een vervolgafspraak nodig bij de behandelende specialist.