Navigeer

Bezoek

We vragen aan bezoekers de rokersruimte niet te gebruiken en geen medicatie, alcohol en drugs binnen te brengen. Bij problemen met bezoekers door agressie, alcohol of andere, worden zij verzocht de afdeling te verlaten.

Voor (groot)ouders is een speelkamer ingericht om tijdens bezoekmomenten aangenaam met hun (klein)kinderen kunnen vertoeven.

 

Bezoekuren