Navigeer

Dagbehandeling

Dagtherapie is een therapeutisch programma van één of twee dagen per week. We bieden therapeutische ondersteuning bij psychische problemen die het dagelijks functioneren belemmeren.
Dagtherapie kan een nazorgbehandeling zijn na een opname of kan opgestart worden om een volledige opname te voorkomen.
Het is een groepstherapeutisch aanbod.  De groep heeft een ondersteunende en motiverende functie.
Op indicatie zijn, naast deze groepstherapeutische benadering, individuele of relationele gesprekken steeds mogelijk.

De werking van daghospitalisatie wordt gedragen door een multidisciplinair team. Dit team is samengesteld uit een psychiater, psycholoog, ergotherapeut, kinesist, maatschappelijk assistent en verpleegkundigen. Vanuit deze interdisciplinaire samenwerking ontstaat een behandelingsvisie waarop de therapie zal gebaseerd worden.
De behandeltermijn bedraagt maximaal 6 maanden. Tijdens de behandeling besteden we ruim aandacht aan het organiseren van een aangepaste nazorg.

Binnen het daghospitaal onderscheiden we vier units met elk een specifiek behandel- en therapieprogramma:

Unit voor afhankelijkheidsproblemen (dinsdag en vrijdag):
Dit behandelprogramma richt zich op mensen met een probleem met alcohol, medicatie of gokken.
De patiënt zoekt naar de plaats en de functie van het middel in zijn leven en naar een wijze om het te leren hanteren.

Unit voor rehabilitatie en resocialisatie(dinsdag en vrijdag):
Dit behandelprogramma richt zich op mensen die moeilijkheden ondervinden om hun dagelijkse activiteiten te organiseren, hun vrije tijd aangenaam in te vullen of om contacten met anderen aan te gaan.
De patiënt leert zijn dagdagelijks leven heropnemen en organiseren. We streven naar herintegratie in het maatschappelijk leven.                                                                                         

Unit voor angst- en stemmingsstoornissen (maandag en donderdag):
Dit behandelprogramma richt zich op mensen met wisselende stemmingen, depressieve klachten of angstproblemen.
De patiënt leert aan de hand van individuele doelstellingen en groepsinteracties omgaan met problemen die het dagelijks functioneren,  stemming of angst beïnvloeden.

Unit voor stabilisatie (woensdag):
Dit behandelprogramma richt zich op mensen die hun stabiliteit willen bewaren.
Dit therapieprogramma wordt georganiseerd op woensdag. De andere dagen vullen patiënten thuis in of zijn ze actief in een dagcentrum.