Navigeer

Vlaams - zorginspectie

De Vlaamse overheid voert, in de hoedanigheid van Zorginspectie, periodiek en onaangekondigd controles uit binnen de Vlaamse ziekenhuizen om te controleren of de door de wet vastgelegde normen correct worden toegepast binnen de instellingen. Het niet-slagen voor deze verplichte controle leidt tot het intrekken van de erkenning van de zorginstelling.

Hierbij een recent verslag ter inzage.