Navigeer

SFZ voldoet aan de procedures ivp endoscopen

Resultaten onderzoek desinfectie endoscopen bekendgemaakt door het Agentschap Zorg & Gezonehid.
Woensdag 19 juli maakt het Agentschap Zorg en Gezondheid de resultaten bekend van zijn inspectie-onderzoek naar de manier waarop de Vlaamse ziekenhuizen omspringen met de reiniging, desinfectie en de bewaring van flexibele endoscopen met lumen. De resultaten van deze nulmeting tonen aan dat er nog ruimte is voor verbetering. Daarvoor is er nood aan een eisenkader, zodat de normen voor iedereen duidelijk zijn. Zorgnet-Icuro engageert zich om dit samen met Zorginspectie en de betrokken beroepsgroepen in de komende maanden uit te werken.

Het Sint-Franciscusziekenhuis heeft zeer recent een externe accreditatieronde door het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Zorginstellingen doorlopen, waar een grondige inspectie is gebeurd op het vlak van kwaliteit en patiëntveiligheid. Bij een accreditatie worden de endoscopieprocessen in ziekenhuizen uitvoerig gecontroleerd.

Hieruit is gebleken dat de procedures in SFZ voor het werken met endoscopen voldoet aan de vereisten. Zo stelden de auditoren vast dat al onze medewerkers een grondige opleiding 'Endoscopie,  veiligheid en desinfectie' hebben doorlopen. De procedures van reiniging, transport en opberging worden correct toegepast.

Architectonisch zijn wel verbeteringen mogelijk. Het hele proces gebeurd momenteel op een beperkte oppervlakte. Aan de hand van de aanbevelingen in het rapport wordt de werking nog geoptimaliseerd