Navigeer

Internationaal - Qualicor

Internationaal – Qualicor Europe

Bij een ziekenhuisaccreditatie komt een externe, onafhankelijke organisatie op basis van een aantal internationaal erkende maatstaven beoordelen in welke mate het ziekenhuis kwaliteitsvolle en veilige zorg aanbiedt aan de patiënten.

In maart 2017 werden we in ons ziekenhuis beoordeeld door de auditoren van het Nederlands Instituut voor Accreditering in de Zorg (NIAZ), inmiddels omgedoopt tot Qualicor Europe.
Na een grondige en ziekenhuisbrede doorlichting tot op de werkvloer werd geoordeeld dat ons ziekenhuis aan de strenge internationale normen voldoet. Het Sint-Franciscusziekenhuis was het tweede ziekenhuis in Limburg dat deze accreditatie behaalde.

In 2022 is Qualicor Europe opnieuw onze instelling komen bezoeken om een overbruggingsaudit uit te voeren. Ook hier behaalde we een positief resultaat wat wil zeggen dat we geaccrediteerd zijn tot 2027. Uiteraard moeten we ons wel blijven bewijzen: tijdens deze periode zullen er nog 3 opvolg audits plaatsvinden. Tijdens deze auditmomenten wordt er per keer ingezoomd op enkele deelaspecten van de zorg, zoals bijvoorbeeld verloskundige zorg, infectiepreventie, medicatiebeheer,… Door deze manier van werken blijven we voortdurend bezig met verbeteren in het Sint-Franciscusziekenhuis.