Navigeer

Andere ziekenhuizen

Op tal van vlakken wordt nauw samengewerkt met ziekenhuizen uit de regio:

 

Het locoregionaal klinisch netwerk Zuidwest-Limburg

Vanaf 1 januari 2020 moet elke ziekenhuis deel uitmaken van een locoregionaal ziekenhuisnetwerk.  Dit is een duurzaam samenwerkingsverband tussen minstens twee afzonderlijk erkende ziekenhuizen, die zich binnen een geografisch aansluitend gebied bevinden en die complementair aan elkaar zorgfuncties aan bieden. De patiënt behoudt uiteraard zijn/haar keuzevrijheid.

Het Sint-Franciscusziekenhuis bouwt momenteel samen met az Vesalius Tongeren, Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden en Jessa Ziekenhuis in Hasselt het klinisch netwerk Zuidwest Limburg uit. Met deze samenwerking wensen de ziekenhuizen de gezondheid en levenskwaliteit van de bevolking in onze regio en zelfs daarbuiten centraal te stellen. Met participatie van patiënten en hun omgeving streven de vier ziekenhuizen dagelijks naar warme, geïntegreerde, topkwalitatieve zorg die voor iedereen toegankelijk is. Momenteel wordt verder vorm gegeven aan de missie, visie en zorgstrategische plannen van het netwerk.

Met de samenwerking binnen dit klinisch netwerk willen we:

 • Kwaliteitsvolle zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt blijven aanbieden en samen een zo breed mogelijk en kwaliteitsvol aanbod kunnen bieden;

 • Inzetten van gespecialiseerde multidisciplinaire teams in het netwerk (vb voor patiënten met borstkanker, diabetes, …) zodat overal binnen ons netwerk dezelfde omkadering geboden wordt voor de patiënten;

 • Doelmatiger onze middelen kunnen aanwenden door o.a. gezamenlijke investeringen in apparatuur te doen.

 • Samen een voldoende aantrekkelijk aanbod blijven bieden om goede en gespecialiseerde artsen en medewerkers aan te blijven trekken.

Ziekenhuisnetwerk Zuid-West Limburg

Associatie urologie

De nieuwe Limburgse associatie urologie, bestaat uit een staf van urologen en assistenten in opleiding die onder de naam “Kliniek voor Urologie” opereert. Vanaf januari 2017 zetten de Limburgse urologen van het Jessa Ziekenhuis (Hasselt), het Sint-Franciscus- Ziekenhuis (Heusden-Zolder), het AZ Vesalius (Tongeren) en het Sint-Trudo Ziekenhuis (Sint-Truiden) hoog in op kwaliteit en gebruiken een innovatieve Da Vinci-robot voor kijkoperaties “van de volgende generatie”. Kwaliteit, dat wil zeggen een internationaal gereputeerde robot-chirurg én een hoog volume aan ingrepen door de samenwerking tussen de verschillende ziekenhuizen.

Meer info: http://kvu.be/

 

Associatie psychiatrie, associatie nucleaire geneeskunde, associatie anatomo-pathologie

Het oogmerk van de associatie bestaat in de gemeenschappelijke exploitatie door JESSA en SFZ van de desbetreffende diensten. Door de associatie willen de partijen:

 • eenzelfde medisch beleid en evenwaardige kwaliteit garanderen in Jessa en SFZ;
 • de subspecialisaties binnen de associatie uitbouwen;
 • de werking van de dienst en van de infrastructuur optimaliseren;
 • overlappingen vermijden in het aanbod van beide diensten;
 • de wetenschappelijke kennis van de artsen op peil houden en de professionele bekwaamheid verhogen;
 • optimaal beantwoorden aan de behoefte in de attractiezone van beide ziekenhuizen;
 • de continuïteit verzekeren in de dienstverlening voor beide ziekenhuizen en de regio.
   

De associatie anatomo-pathologie kan je contacteren via:

 

Dialyse

Dankzij een samenwerkingsovereenkomst tussen de nefrologen van het Sint-Franciscusziekenhuis en het Jessa Ziekenhuis kunnen patiënten uit de regio van Heusden-Zolder voor nierdialyse terecht in het Centrum voor Autodialyse op de site van het SFZ.


 

Asster

Het Sint-Franciscusziekenhuis en Asster werken nauw samen op diverse domeinen zoals onder meer inzake de verwijzing en behandeling van psychiatrische patiënten.

 

Ziekenhuis Oost-Limburg

Samenwerkingsovereenkomst inzake verwijzing naar de Neonatal Intensive Care (NIC) dienst ZOL vanuit het Sint-Franciscusziekenhuis. Het oogmerk van de samenwerking bestaat in het optimaliseren van de werking en de infrastructuur en het nastreven van de hoogst mogelijke kwaliteit, om optimaal te kunnen beantwoorden aan de behoefte van de bevolking in de regio Limburg aan een kwalitatieve gezondheidszorg, meer bepaald op vlak van neonatale intensieve zorgen.

 

Samenwerkingsprotocol betreffende de Seksuele Agressie Set (SAS)

Samenwerking tussen de Limburgse algemene ziekenhuizen, de dienst forensische geneeskunde van het UZ Leuven, het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (specifiek de daartoe opgeleide schouwartsen) en het Parket van de Procureurs des Konings van het arrondissement Limburg. Door dit protocol worden reeds bestaande samenwerkingsverbanden geoptimaliseerd opdat het onderzoek van de slachtoffers van seksuele agressie, en van de bewijsstukken, zonder vertraging in optimale omstandigheden en door getrainde onderzoekers kan gebeuren zodat de beste garantie kan gegeven worden voor het achterhalen van de waarheid in deze vaak delicate dossiers.

Het Vlaams Ziekenhuisnetwerkt KULeuven

Het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KULeuven is een samenwerkingsverband van 31 Vlaamse ziekenhuizen, met als doel het optimaliseren van kwaliteit en efficiëntie op het vlak van patiënten- zorg, opleiding, research en management. 

Deze samenwerking, tussen de Universitaire Ziekenhuizen Leuven met deze ziekenhuizen is gebaseerd op volgende beginselen: duurzaamheid, kwaliteit, engagement, respect voor eigenheid, vertrouwen en realisme.  

Meer info: www.vznkul.be