Navigeer

Andere ziekenhuizen

Op tal van vlakken wordt nauw samengewerkt met ziekenhuizen uit de regio:

Jessa Ziekenhuis

Associatie psychiatrie, associatie nucleaire geneeskunde, associatie anatomo-pathologie

Het oogmerk van de associatie bestaat in de gemeenschappelijke exploitatie door JESSA en SFZ van de desbetreffende diensten. Door de associatie willen de partijen:

  • eenzelfde medisch beleid en evenwaardige kwaliteit garanderen in Jessa en SFZ;
  • de subspecialisaties binnen de associatie uitbouwen;
  • de werking van de dienst en van de infrastructuur optimaliseren;
  • overlappingen vermijden in het aanbod van beide diensten;
  • de wetenschappelijke kennis van de artsen op peil houden en de professionele bekwaamheid verhogen;
  • optimaal beantwoorden aan de behoefte in de attractiezone van beide ziekenhuizen;
  • de continuïteit verzekeren in de dienstverlening voor beide ziekenhuizen en de regio.
     

Anatomo-pathologie

De associatie anatomo-pathologie kan je contacteren via:

Dialyse

Dankzij een samenwerkingsovereenkomst tussen de nefrologen van het Sint-Franciscusziekenhuis en het Jessa Ziekenhuis kunnen patiënten uit de regio van Heusden-Zolder voor nierdialyse terecht in het Centrum voor Autodialyse op de site van het SFZ.

 

Jessa Ziekenhuis, AZ Vesalius en Sint-Trudo Ziekenhuis: Kliniek voor Urologie

De nieuwe Limburgse associatie urologie, bestaat uit een staf van 12 urologen en 5 assistenten in opleiding die onder de naam “Kliniek voor Urologie” opereert. Vanaf januari 2017 zetten de Limburgse urologen van het Jessa Ziekenhuis (Hasselt), het Sint-Franciscus Ziekenhuis (Heusden-Zolder), het AZ Vesalius (Tongeren) en het Sint-Trudo Ziekenhuis (Sint-Truiden) hoog in op kwaliteit en gebruiken een innovatieve Da Vinci-robot voor kijkoperaties “van de volgende generatie”. Kwaliteit, dat wil zeggen een internationaal gereputeerde robot-chirurg én een hoog volume aan ingrepen door de samenwerking tussen de verschillende ziekenhuizen.

Zie ook de reportage op TVLimburg.

 

Asster

Het Sint-Franciscusziekenhuis en Asster werken nauw samen op diverse domeinen zoals ondermeer inzake de verwijzing en behandeling van psychiatrische patiënten.

 

Ziekenhuis Oost-Limburg

Samenwerkingsovereenkomst inzake verwijzing naar de Neonatal Intensive Care (NIC) dienst ZOL vanuit het Sint-Franciscusziekenhuis. Het oogmerk van de samenwerking bestaat in het optimaliseren van de werking en de infrastructuur en het nastreven van de hoogst mogelijke kwaliteit, om optimaal te kunnen beantwoorden aan de behoefte van de bevolking in de regio Limburg aan een kwalitatieve gezondheidszorg, meer bepaald op vlak van neonatale intensieve zorgen.

 

Samenwerkingsprotocol betreffende de Seksuele Agressie Set (SAS)

Samenwerking tussen de Limburgse algemene ziekenhuizen, de dienst forensische geneeskunde van het UZ Leuven, het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (specifiek de daartoe opgeleide schouwartsen) en het Parket van de Procureurs des Konings van het arrondissement Limburg. Door dit protocol worden reeds bestaande samenwerkingsverbanden geoptimaliseerd opdat het onderzoek van de slachtoffers van seksuele agressie, en van de bewijsstukken, zonder vertraging in optimale omstandigheden en door getrainde onderzoekers kan gebeuren zodat de beste garantie kan gegeven worden voor het achterhalen van de waarheid in deze vaak delicate dossiers.