Navigeer

Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven

Het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KULeuven is een samenwerkingsverband van 31 Vlaamse ziekenhuizen, met als doel het optimaliseren van kwaliteit en efficiëntie op het vlak van patiënten- zorg, opleiding, research en management. 

Deze samenwerking, tussen de Universitaire Ziekenhuizen Leuven met deze ziekenhuizen is gebaseerd op volgende beginselen: duurzaamheid, kwaliteit, engagement, respect voor eigenheid, vertrouwen en realisme.  

Meer info: www.vznkul.be