Navigeer

Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven

Het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KULeuven is een samenwerkings verband van negentien Vlaamse ziekenhuizen, met als doel het optimaliseren van kwaliteit en efficiëntie op het vlak van patiënten- zorg, opleiding, research en management. 

Deze samenwerking, tussen de Universitaire Ziekenhuizen Leuven en achttien regionale ziekenhuizen, is gebaseerd op volgende beginselen: duurzaamheid, kwaliteit, engagement, respect voor eigenheid, vertrouwen en realisme.  

Meer info: www.vznkul.be