Navigeer

Spraak/taal onderzoek

Je arts heeft je doorverwezen naar het geriatrisch daghospitaal omwille van verworven spraak- en/of taalproblemen.
Er zijn veel soorten spraak- en taalproblemen. De kenmerken hangen onder andere af van de oorzaak en van welke gebieden in de hersenen aangedaan zijn.

De logopediste staat in voor het onderzoek, de behandeling en de begeleiding van personen met spraak- en/of taalproblemen (en hun omgeving).

Voor het onderzoek:

 • De logopediste controleert je identificatie-armbandje
 • Er wordt door de logopediste een anamnese (vragenlijst) overlopen met betrekking tot relevante informatie over je voorgeschiedenis
   

Het onderzoek:

 • De logopediste voert een uitgebreid onderzoek uit waarbij de uitvalsverschijnselen en de restmogelijkheden in kaart worden gebracht
 • Het onderzoek omvat:
  • Een spontaan gesprek waardoor de logopediste een algemeen inzicht krijgt in je spraak en taal, en de mate waarin de communicatie gestoord is
  • Een spraakonderzoek met onderzoek van de verschillende aspecten van de spraak (toonhoogte, ademhaling, …)
  • Taaltesten gericht op de verschillende aspecten van de taal (woordvinding, grammatica, taalbegrip, lezen, schrijven, …)
  • Communicatietesten die een beeld geven over hoe je een boodschap overbrengt ondanks de taalstoornis
  • Een vragenlijst en een gesprek over de invloed die de afasie heeft op je dagelijkse activiteiten en op je sociaal leven (gezin, werk, hobby's, …)

Na het onderzoek:

 • De geriater bespreekt met jou en je begeleider de verkregen resultaten
 • Indien nodig wordt een nieuw spraak- en taalonderzoek ingepland
 • Indien na overleg door de geriater en de logopediste, je het advies krijgt om multidisciplinair te oefenen (met hierbij zeker de discipline 'logopedie'), dan kan dit in het GDH opgestart worden*
 • De ernstgraad van de uitval bepaalt in hoge mate de hoofddoelstelling van je behandeling. Deze wordt steeds individueel aangepast. De omgeving wordt in de mate van het mogelijke betrokken bij het opstellen van de doelstellingen en bij de behandeling. Gedurende de behandeling worden de doelstellingen geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd

* Zie Revalidatie / CVA Revalidatie of Algemene Revalidatie