Navigeer

Een dag in het ziekenhuis

Zo verloopt de dagindeling:

06u30: Dienstoverdracht
07u30: Ochtendmedicatie, opnames daghospitalisatie
07u45: Ontbijt
08u30: Verpleegzorgen en kameropschik
            Menukeuze door de voedingsconsulente
            Mogelijkheid tot ontspanning in de speelruimte
09u00: Kamerbezoek van de artsen
12u00: Middagmaal en medicatie
13u00: Rustmoment
14u00: Dienstoverdracht
            Bezoek
15u00: Verzorging
17u00: Avondeten
20u00: Einde bezoek, verzorging en medicatie
21u30: Dienstoverdracht
22u00: Nachtverpleegkundige doet haar ronde