Navigeer

Een dag in het ziekenhuis

Zo verloopt de dagindeling:

06u30 Dienstoverdracht
07u30 Ochtendmedicatie, opnames daghospitalisatie
07u45 Ontbijt
08u30 Verpleegzorgen en kameropschik
  Menukeuze door de voedingsconsulente
09u00 Mogelijkheid tot ontspanning in de speelruimte
09u00 - 12u00 Kamerbezoek van de artsen
12u00 Middagmaal en medicatie
13u00 Rustmoment
14u00 Dienstoverdracht
  Bezoek
15u00 Verzorging
17u00 Avondeten
20u00 Einde bezoek, verzorging en medicatie
21u30 - 22u00 Dienstoverdracht
22u00 Nachtverpleegkundige doet haar ronde