Navigeer

Kan er bezoek komen?

Bezoek krijgen is heel leuk maar natuurlijk moet je ook voldoende rusten om beter te worden. Dagelijks mag je bezoek ontvangen tussen 14u00 en 20u00.

Je ouders mogen de hele dag bij je blijven. Eén van je ouders mag bij je blijven slapen indien je dit wenst.