Navigeer

Wie zorgt voor mij?

Op de afdeling jeugdgeneeskunde ontmoet je veel mensen. Naast andere zieke jongeren/kinderen en hun ouders, zijn er heel wat mensen die voor jou zorgen (dokter, verpleegkundige, kinésist, ergotherapeut, …). Op het scherm aan de verpleegbalie kan je kijken wie er op dienst is en vind je de ziekenhuismedewerkers terug met hun foto en taken.