Navigeer

Patiëntenparticipatie

Betrokkenheid als sleutelwoord !

Onder andere door onze patiënten goed te informeren en te betrekken bij hun zorgtraject slaagt ons ziekenhuis er in om kwaliteitsvolle en veilige zorg te garanderen. De ervaringen van de voorbije jaren zijn enkel een bevestiging van die aanpak.

Begeleiden van en communiceren met onze patiënten zijn belangrijke begrippen, maar de betrokkenheid van de patiënten bij hun zorgtraject is het sleutelwoord. Die betrokkenheid stimuleert en inspireert onze medewerkers om kleur te geven aan hun dagelijkse inzet voor iedere patiënt.

Om de betrokkenheid van de patiënten te verhogen informeren we bijvoorbeeld met folders op maat van onze medische specialisaties, geven we duidelijke informatie tijdens de consultaties, voorzien we een pre & post – operatieve raadpleging en streamen we via digitale schermen. 

Aansluitend bij deze aanpak bevragen we regelmatig patiënten rond zorg – gebonden en praktische thema's, ja zelfs over de kwaliteit van onze maaltijden. Dit gebeurt in eerste instantie via digitale vragenlijsten en waar nodig vinden we een andere oplossing om onze patiënten zo breed mogelijk te bevragen. Voor geriatrische patiënten en hun naasten worden, bijvoorbeeld, herhaaldelijk één-op-één gesprekken georganiseerd om ervaringen en suggesties te kunnen noteren.

Binnenkort gaan we aan de slag met het organiseren van spiegelgesprekken met patiënten. We nodigen daarbij patiënten uit (die regelmatig
in contact komen met het ziekenhuis) om in dialoog te gaan over bepaalde thema's. Door met hen persoonlijk (niet via vragenlijsten) in gesprek
te gaan, proberen we nog meer ervaringen van onze patiënten te ontdekken om mee aan de slag te gaan en onze zorgen af te stemmen op de
noden. Continue verbetering staat hoog op onze prioriteitenlijst.

Die focus op de betrokkenheid van de patiënten, bij zoveel mogelijk aspecten van de zorgverlening, opent deuren!
Deuren van vriendelijk en inlevend zijn, van professionaliteit en van samenwerking.   

 

Contact:

Sint-Franciscusziekenhuis
Patiëntenparticipatie
P. Paquaylaan 129

3550 Heusden-zolder

E-mail: patientenparticipatie@sfz.be