Navigeer

Digitaal patiëntendossier KWS

Implementatie KWS

De wereld digitaliseert en ook binnen de ziekenhuismuren heeft deze digitalisering reeds een aantal jaren geleden zijn intrede gedaan. Het elektronisch patiëntendossier heeft voor veel patiënten stakeholders binnen het zorgproces een aantal belangrijke voordelen. Digitalisering betekent immers ook standaardisering, verminderde kans op fouten, en een brede beschikbaarheid en toegankelijkheid van noodzakelijke informatie.

Binnen ons ziekenhuis werd het papieren verpleegdossier vervangen door een digitaal patiëntendossier van KWS NexusHealth. Op deze manier komen we tot een geïntegreerd dossier (medisch en verpleegkundig) zodat de patiëntveiligheid verder verhoogd wordt. Een bijkomend voordeel is dat de digitalisering van het patiëntendossier de samenwerking tussen zorgverleners en zorginstellingen vergroot. Informatie van de patiënt die nodig is om kwaliteitsvolle en veilige zorg te garanderen, is voortaan beschikbaar voor de zorgverlener, ongeacht waar en door wie deze informatie in het dossier werd gezet indien dit binnen hetzelfde netwerk van ziekenhuizen gebeurt.
Bovendien heeft de patiënt de mogelijkheid om zijn dossier te bekijken. Uiteraard wordt hierbij steeds voldaan aan de wet op de privacy.

Meer info over de toegang tot je medisch dossier- NexuzHealth: